Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Notification on the completion of the procedure after the preliminary verification “Parallel move”, for the competition “Scientific secretary for continuous training”, with candidates.

Notification on the completion of the procedure after the preliminary verification “Parallel move”, for the competition “Scientific secretary for continuous training”, with candidates.
 
 In the application of the Law no.152/2013 “On the civil clerk”, changed, Chapter IV “Acceptance to the civil service”, Article 22, point 5 and Chapter V “Parallel move and promotion”, article 25 and the Sentence of the Council of Ministers no.243, date 18.3.2015 “On the acceptance, parallel move, period of proof and nomination in the executive category.” Chapter VII “Parallel move on the executive category”, we notify the conclusion of the procedure for “Parallel move”, for the competition for 1 (one) vacancy for the position Scientific Secretary for the continuous training”, as follows: 
 
For the competition declared for the position of “Scientific Secretary for the continuous training”, close to the School of Magistrates, the candidates, presented within the deadlines established in the notification, of the date 08.03.2017, are: Mrs. Pandorela Kaçorri, Mrs. Rakela Ismailaj. After the verification of the documentation presented by the above mentioned candidates, was seen that both candidates meet the conditions for parallel move and in the application of the Law no.152/2013 “On the civil clerk”, Chapter V “Parallel move and promotion”, article 25 and the Sentence of the Council of Ministers no.243, date 18.3.2015 “On the acceptance, parallel move, period of proof and nomination in the executive category.” Chapter VII “Parallel move on the executive category”, this procedure is closed with two valid candidates, after the procedure of the preliminary evaluation, which are:
 
1)      Mrs. Pandorela Kaçorri
2)      Mrs. Rakela Ismailaj
We notify that the oral interview will be done to the School of Magistrates, on 23.03.2017, at 12.30.
The above candidate is considered valid for this procedure.Informations

Mbylle