Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Education plans and programs in years

 • Academic year 2019-2020
Education plan for the first year
Education plan for the second year
Education plan for the third year
 
 • Academic Year 2018-2019

Education program for the first year   and Education plan for the first year

Education program for the second year and Education plan for the second year

Education plan for the third year

 • Academic year 2017-2018
 
Education plan and Education program for the first year
Education plan and Education program for the second year
Education plan for the third year
 
 • Academic year 2016-2017
 
Education plan and Education program for the first year
Education plan and Education program for the second year
 
 • Academic year 2015-2016
 
Education plan and Education program for the first year
 
 • Academic year 2014-2015
 
Education plan and Education program for the second year
 
 • Academic year 2013-2014
 
Education plan and Education program for the first year
Education program for the second year
 
 • Academic year 2012-2013
 
Education plan and Education program for the first year
Education program for the second year
 
 • Academic year 2011-2012
 
Education plan and Education program for the first year
 
 • Academic year 2010-2011
 
Education program for the first year 
 
 • Academic year 2009-2010
 
Education plan and Education program for the first year
 
 • Academic year 2008-2009
 
Education program for the first year 
 
 • Academic year 2007-2008
 
Education plan for the first year
 
 • Academic year 2006-2007
 
Education plan for the first year
 
 • Academic year 2005-2006
 
Education plan for the first year
 
 • Academic year 2004-2005
 
Education plan for the first year
 
 • Academic year 2003-2004
 
Education plan for the first year
 
 • Academic year 2002-2003
 
Education plan for the first year
 
 
 • Academic year 2001-2002
 
Education plan for the first year
 
 • Academic year 2000-2001
 
Education plan for the first year
 
 • Academic year 1999-2000
 
Education plan for the first year
 
 • Academic year 1998-1999
 
Education plan for the first year
 
 • Academic year 1997-1998
 
Education plan for the first yearInformations

Mbylle