Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

10 october 2018 / NOTIFICATION ON THE RESULT OF THE COMPETITION OF PROMOTION FOR 1 (ONE) VACANCY FOR THE HEAD OF THE SECTOR OF FINANCE

THE SCHOOL OF MAGISTRATES
 
 
Subject: Notification on the result for the competition of promotion for 1 (one) vacancy for the Head of the Sector of Finance.
 
The School of Magistrates, in the application of law no.152/2013, on the civil clerk, changed, as well as of the sentence of the Council of Ministers no. 242, date 18.3.2015, on the fulfillment of vacancies for the basic and intermediary category of management, notifies the winner, for the competition of 1 (one) vacancy for the position of the Head of the Sector of Finance.
 
The Standing Committee of Promotion, at the end of the evaluation phase of candidates, declared the results for the position of the Head of the Sector of Finance, as follows:
 
Alketa Havari with 94 points.Informations

Mbylle