Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

THE EPPO: investigations and prosecutions to fight crimes against the financial interests of the EU / Publikuar 6 mars 2019

The European Judicial Training Network (EJTN) opens registration to the webinar “ THE EPPO: investigations and prosecutions to fight crimes against the financial interests of the EU.
 
Monday, March 25, 2019 2:00:00 PM CET - 3:30:00 PM CET
 
This webinar is aimed at raising awareness and providing a better understanding of the creation and setting up of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO):  a unique body called to play a key role in the EU Criminal Justice panorama in the years to come and created to investigate, prosecute and bring to judgement offences against the Union’s financial interests.
 Njoftime

Mbylle