Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Monitoring Reports

Monitoring Reports of 2010

 
3-months monitoring reports

6-months monitoring reports

9-months monitoring reports

 
Monitoring Reports of 2011
 
 
3-months monitoring reports
 
6-months monitoring reports

9-months monitoring reports
 
 
Monitoring Reports of 2012
 
3-months monitoring reports
 
6-months monitoring reports

9-months monitoring reports
 
 
Monitoring Reports of 2013
 
3-months monitoring reports
 
6-months monitoring reports
 
9-months monitoring reports
 
 
Monitoring Reports of 2014
 
3-months monitoring report
 
6-months monitoring report
 
9-months monitoring report 
 
Monitoring Reports of 2015
 
3-months monitoring report
 
6-months monitoring report
 
9-months monitoring report 
 
Monitoring Reports of 2016
 
3-months monitoring report
 
6-months monitoring report
 
9-months monitoring report
 
Monitoring Reports of 2017
 
4-months monitoring report
 
8-months monitoring report
 Informations

Mbylle