Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  22-23 QERSHOR 2011


  SESION TRAJNUES ME TEMË:
   
  “E drejta e autorit, raporti i saj me liritë dhe të drjetat themelore të njeriut të tilla si liria e shprehjes, e jetës private, etj.
  Praktika gjyqësore shqiptare dhje ajo e GJEDNJ që lidhet konfliktet që burojnë nga shkelja e të drejtave që burojnë nga ligji për të drejtën e autorit.”
   
  22-23 Qershor 2011
   
  Kursi: A 19
   
  Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistraturës
   
  Periudha:  22-23 Qershor 2011
   
  Ekspertë:  Mariana Semini, Mariana Dedi
   
  Moderator: Shkolla e Magjistraturës
   
  Dita e parë  
   
  Ora 09.00 – 09.30    Regjistrimi i pjesëmarrësve.
   
  Ora 09.30-   10.30   Shkeljet e së drejtës së autorit. Parimi i rimbursimittë dëmit si një e drejtë universale e njeriut në rastin e cënimit të së drejtës së autorit. Mënyra e llogaritjes së dëmit dhe roli i ekspertit.
  Eksperte: Mariana Dedi, Gjyqtare
                              
  Ora 10.30 – 11.15      Roli dhe statusi i Zyrës Shqiptare për Mbrojtjen e të Drejtave të Autorit në Shqipëri, praktika e zgjidhjes së konflikteve në rrugë administrative. Raportet midis juridiksionit adminitrativ dhe atij gjyqësor.
   
  Nikoleta Gjordeni, Drejtore e ZSHMDA
   
  Ora 11.15 – 11.30        Pushim për kafe.
   
  Ora 11.30 – 12.30        E drejta e autorit dhe raportet e saj me të drejtat e njeriut., të tilla si liria e shprehjes dhe e fjalës, mbrojtja e jetës private, mbrojtja e dinjitetit dhe personalitetit, etj.
  Eksperte: Prof. Dr. Mariana Semini
   
  Ora 12.30 – 13.00      Debat (pyetje, pergjigje, komente, diskutime, raste praktike)    
   
  Ora 13.30- 14.00     Pushim.
   
  Ora 14.00 – 15.30   Diskutime të rasteve të praktikës gjyësor e shqiptare dhe
  të praktikës së GJEDNJ.
   
  Ora 15.30               Mbyllja e ditës së parë të sesionit trajnues.
   
  Dita e dytë
   
  Ora 09.00 – 09.30     Rregjistrimi i pjesëmarrësve.
   
  Ora 09.30 – 11.00        Çështje teorike dhe praktike të mbrojtjes së të drejtave të autorit. Origjinaliteti, “teoria e djersës”, teoria “de minimis”, etj.
   
  Prof. Dr. Mariana Semini    
   
  Ora 11.00 – 11.30        Pushim.
  Ora 11.30 – 13.00        Diskutime rastesh nga praktika gjyqësore shqiptare dhe ajo e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.
                                                           
                                                                               Mariana DEDI, Gjyqtare
   
  Ora 13.00 – 14.00        Debat (pyetje, përgjigje, komente, diskutime, raste praktike)
   

  Ora 14.00                  Mbyllja e ditës së dytë dhe shpërndarja e çertifikatave.

   

                                                    Lista e pjesëmarrësve

   

  Emer Mbiemer
  Institucioni
   
  Ariana Gunbardhi (Caco)
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Altin Shkurti
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Artur Gaxhi
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Manjola Bejleri
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Anila Kristani
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Petrit Çomo
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Bledar Avdulaj
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Arjan Aliaj
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Ardian Kalia
  Gjykata e Rrethit Tiranë (19.01.2011)
  Regleta   Panajoti
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Artan Zeneli
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Elvana Lluri
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Mirela Mishgjoni
  Gjykata e Rrethit Vlorë
  Pashk Gjaci
  Gjykata e Rrethit Përmet
  Ded Miri
  Gjykata e Rrethit Kurbin
  Maksim Qirjazi
  Gjykata e Rrethit Korçë
  Kostika Cobanaqi
  Gjykata e Rrethit Berat
  Arben Vrioni
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Bujar Musta
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Idush Maliqi
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Sulejman Kurti
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Anila Karanxha
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Brikena Lubonja
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Alma Liçaj
  Gjykata e Apelit Vlorë
  Drita Velia
  Gjykata e Rrethit Kukes
  Selvie Gjocaj
  Gjykata e Rrethit Kukes
  Isuf   Shehu
  Gjykata e Rrethit Kukës
  Astrit Kalaja
  Gjykata e Apelit Shkodër
  Edlira Petri 
  Gjykata e Apelit Tiranë
  Izet Dushaj
  Gjykata e Apelit Durrës
  Mimoza Margjeka
  Gjykata e Rrethit Durrës
  Alma Kodraliu
  Gjykata e Rrethit Pogradec
  Matilda Shalla
  Gjykata e Rrethit Fier
  Brunilda Kadi
  Gjykata e Rrethit Fier
  Ramiz Lala
  Gjykata e Rrethit Përmet
  Ornela Naqellari
  Gjykata e Rrethit Përmet
  Rezarta Paja
  Gjykata e Rrethit Përmet
  Enkeleda Xhengo
  Prokuroria e Rrethit Durrës
  Blerta Kraja
  Avokat-DhKA
  Artur Micko
  Avokat-DhKA
  Arbër Basholli
  ILKDP
  Genti Sinani
  Avokat
  Majlinda Manushi
  BDhTI
  Aida Halilaj
  BDhTI
  Lindita Meneri
  BDhTI
  Rudina Abdiu
  BDhTI
  Preng Frroku
  Shoq. e Avokateve Penaliste

     Njoftime

  Mbylle