Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  22-23 QERSHOR 2011


  SESION TRAJNUES ME TEMË:
   
  “E drejta e autorit, raporti i saj me liritë dhe të drjetat themelore të njeriut të tilla si liria e shprehjes, e jetës private, etj.
  Praktika gjyqësore shqiptare dhje ajo e GJEDNJ që lidhet konfliktet që burojnë nga shkelja e të drejtave që burojnë nga ligji për të drejtën e autorit.”
   
  22-23 Qershor 2011
   
  Kursi: A 19
   
  Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistraturës
   
  Periudha:  22-23 Qershor 2011
   
  Ekspertë:  Mariana Semini, Mariana Dedi
   
  Moderator: Shkolla e Magjistraturës
   
  Dita e parë  
   
  Ora 09.00 – 09.30    Regjistrimi i pjesëmarrësve.
   
  Ora 09.30-   10.30   Shkeljet e së drejtës së autorit. Parimi i rimbursimittë dëmit si një e drejtë universale e njeriut në rastin e cënimit të së drejtës së autorit. Mënyra e llogaritjes së dëmit dhe roli i ekspertit.
  Eksperte: Mariana Dedi, Gjyqtare
                              
  Ora 10.30 – 11.15      Roli dhe statusi i Zyrës Shqiptare për Mbrojtjen e të Drejtave të Autorit në Shqipëri, praktika e zgjidhjes së konflikteve në rrugë administrative. Raportet midis juridiksionit adminitrativ dhe atij gjyqësor.
   
  Nikoleta Gjordeni, Drejtore e ZSHMDA
   
  Ora 11.15 – 11.30        Pushim për kafe.
   
  Ora 11.30 – 12.30        E drejta e autorit dhe raportet e saj me të drejtat e njeriut., të tilla si liria e shprehjes dhe e fjalës, mbrojtja e jetës private, mbrojtja e dinjitetit dhe personalitetit, etj.
  Eksperte: Prof. Dr. Mariana Semini
   
  Ora 12.30 – 13.00      Debat (pyetje, pergjigje, komente, diskutime, raste praktike)    
   
  Ora 13.30- 14.00     Pushim.
   
  Ora 14.00 – 15.30   Diskutime të rasteve të praktikës gjyësor e shqiptare dhe
  të praktikës së GJEDNJ.
   
  Ora 15.30               Mbyllja e ditës së parë të sesionit trajnues.
   
  Dita e dytë
   
  Ora 09.00 – 09.30     Rregjistrimi i pjesëmarrësve.
   
  Ora 09.30 – 11.00        Çështje teorike dhe praktike të mbrojtjes së të drejtave të autorit. Origjinaliteti, “teoria e djersës”, teoria “de minimis”, etj.
   
  Prof. Dr. Mariana Semini    
   
  Ora 11.00 – 11.30        Pushim.
  Ora 11.30 – 13.00        Diskutime rastesh nga praktika gjyqësore shqiptare dhe ajo e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.
                                                           
                                                                               Mariana DEDI, Gjyqtare
   
  Ora 13.00 – 14.00        Debat (pyetje, përgjigje, komente, diskutime, raste praktike)
   

  Ora 14.00                  Mbyllja e ditës së dytë dhe shpërndarja e çertifikatave.

   

                                                    Lista e pjesëmarrësve

   

  Emer Mbiemer
  Institucioni
   
  Ariana Gunbardhi (Caco)
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Altin Shkurti
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Artur Gaxhi
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Manjola Bejleri
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Anila Kristani
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Petrit Çomo
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Bledar Avdulaj
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Arjan Aliaj
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Ardian Kalia
  Gjykata e Rrethit Tiranë (19.01.2011)
  Regleta   Panajoti
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Artan Zeneli
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Elvana Lluri
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Mirela Mishgjoni
  Gjykata e Rrethit Vlorë
  Pashk Gjaci
  Gjykata e Rrethit Përmet
  Ded Miri
  Gjykata e Rrethit Kurbin
  Maksim Qirjazi
  Gjykata e Rrethit Korçë
  Kostika Cobanaqi
  Gjykata e Rrethit Berat
  Arben Vrioni
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Bujar Musta
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Idush Maliqi
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Sulejman Kurti
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Anila Karanxha
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Brikena Lubonja
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Alma Liçaj
  Gjykata e Apelit Vlorë
  Drita Velia
  Gjykata e Rrethit Kukes
  Selvie Gjocaj
  Gjykata e Rrethit Kukes
  Isuf   Shehu
  Gjykata e Rrethit Kukës
  Astrit Kalaja
  Gjykata e Apelit Shkodër
  Edlira Petri 
  Gjykata e Apelit Tiranë
  Izet Dushaj
  Gjykata e Apelit Durrës
  Mimoza Margjeka
  Gjykata e Rrethit Durrës
  Alma Kodraliu
  Gjykata e Rrethit Pogradec
  Matilda Shalla
  Gjykata e Rrethit Fier
  Brunilda Kadi
  Gjykata e Rrethit Fier
  Ramiz Lala
  Gjykata e Rrethit Përmet
  Ornela Naqellari
  Gjykata e Rrethit Përmet
  Rezarta Paja
  Gjykata e Rrethit Përmet
  Enkeleda Xhengo
  Prokuroria e Rrethit Durrës
  Blerta Kraja
  Avokat-DhKA
  Artur Micko
  Avokat-DhKA
  Arbër Basholli
  ILKDP
  Genti Sinani
  Avokat
  Majlinda Manushi
  BDhTI
  Aida Halilaj
  BDhTI
  Lindita Meneri
  BDhTI
  Rudina Abdiu
  BDhTI
  Preng Frroku
  Shoq. e Avokateve Penaliste

   

  Njoftime

  Mbylle