Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  15 QERSHOR 2011

   

  SESION TRAJNUES ME TEMË:
   
  “Procedura e falimentimit, ne kendveshtrim te ndryshimeve te fundit te ligjit “Per falimentimin”
   
   
  15.06.2011
  Kursi: H 01
   
  Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistraturës
   
  Periudha:  15.06.2011
   
  Ekspertë:  Florina Tegu (Nuni)
   
  Moderator: Shkolla e Magjistraturës
   
  Programi  
   
  Ora 09.00 – 09.30    Regjistrimi i pjesëmarrësve.
   
  Ora 09.30-   11.00   Prezantim i ligjit “Per falimentimin” i ndryshuar.
  -       Subjektet e procedures se falimentimit
  -       Shkaqet e falimentimit
  -       Gjykata e falimentimit
  -       Administratoret e perkohshem
  -       Administratori i falimentimit
  -       Vendimet e gjykates ne nje procedure falimentimi
                                                 
  Ora 11.00 – 11.15     Pushim.
   
  Ora 11.15 – 12.30     Debat dhe prezantim i rasteve praktike qe kane te bejne me proceduren paraprake te gjykates deri ne dhenien e vendimit per hapjen e procedures se falimentimit te nje debitori ne paaftesi paguese.
   
  Ora 12.30 – 12.45     Kreditoret e falimentimit.
  Masa e falimentimit.
  Pasojat e falimentimit
   
   
  Ora 12.45 – 13.30     Debat mbi rastet praktike qe do t’i behen prezent pjesemarresve gjate trajnimit.
   
  Ora 13.30- 14.00     Pushim.
   
  Ora 14.00 – 15.30    Shpetimi i debitorit.
                                      Plani i riorganizmit.
                                      Procedura e thjeshtuar per shoqerite tregtare te biznesit te vogel.
                                      Agjencia e Mbikqyrjes se Falimentimit.
   
  Ora 15.30                Mbyllja e Trajnimit dhe shpërndarja e çertifikatave. 
   
                              Lista e pjesmarresve
   
  Emer Mbiemer
  Institucioni
   
  Klodiana Gjyzari
  Gjykata e Rrethit Vlorë
  Vjola Canaj
  Gjykata e Rrethit Vlorë
  Sokol Ngresi
  Gjykata e Apelit Vlorë
  Arqile Basho
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Shkëlqim Mustafa
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Neritan Cena
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Manjola Bejleri
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Elona Stavri
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Fida Osmani
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Elbana Lluri
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Fatri Islamaj
  Gjykata e Rrethit Tiranë (24.01.2011)
  Ritvan Hado
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Ilir Çeliku
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Astrit Haxhialushi
  Gjykata e Apelit Tiranë
  Luan Lusha
  Gjykata e Rrethit Kavajë
  Miliana Muça
  Gjykata e Rrethit Korçë
  Vojsava Osmanaj
  Gjykata e Rrethit Korçë
  Luljeta Kole
  Gjykata e Rrethit Korçë
  Ariola Kristo (Çerava)
  Gjykata e Rrethit Korçë
  Vjosa Çela
  Gjykata e Rrethit Korçë
  Kastriot Selita
  Gjykata e Rrethit Durrës
  Astrit Faqolli
  Gjykata e Rrethit Durrës
  Neritan Tabaku
  Gjykata e Rrethit Durrës
  Mimoza Margjeka
  Gjykata e Rrethit Durrës
  Saemira Hila
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Klodiana Mema
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Brikena Lubonja
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Gurali Brahimllari
  Gjykata për Krimet e Rënda Tiranë
  Hysen Saliko
  Gjykata e Apelit Vlorë
  Isuf Shehu
  Gjykata e Rrethit Kukës
  Ded Deda
  Gjykata e Rrethit Lezhë
  Fjoralba Prifti
  Gjykata e Rrethit Lezhë
  Gentiana Muçaj (Qeseja)
  Gjykata e Rrethit Lezhë
  Llesh Jaku
  Gjykata e Rrethit Lezhë
  Valbona Durraj
  Gjykata e Rrethit Shkodër
  Engjëllushe Tahiri
  Gjykata e Rrethit Krujë
  Arben Nela
  Prokuroria e Rrethit Tiranë
  Blerta Kraja
  Avokat-DhKA
  Izet Shameti
  Avokat-DhKA
  Etleva Sherifi
  Ndihmës ligjor – Gjykata e Lartë
  Klotilda Bushka (Ferhati)
  Ndihmës ligjor – Gjykata e Lartë
  Arjan Qafa
  Inspektor në KLD
  Elis Bushati
  Avokat
  Artur Micko
  Avokat
  Denada Stoja
  Avokat
  Armand Dajko
  Avokat
  Ersida Teliti
  Fak.i Drejtesise

  Njoftime

  Mbylle