Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  9-10 SHKURT 2011

   

  SESION TRAJNUES ME TEMË:
   
  “Provat e marra në kundërshtim me ligjin dhe kuptimi i nocionit të papërdorshmërisë. Kriteret e dallimit nga pavlefshmëria e akteve, në përqasje me doktrinën dhe jurisprudencën e Gjykatës së Lartë”
   
  9-10 Shkurt 2011
   
  Kursi:  B 23
   
  Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistraturës
   
  Periudha:  9-10 Shkurt 2011
   
  Ekspertë:  Henrik Ligori, Elira Kokona
   
  Moderator: Shkolla e Magjistraturës
   
   
  Dita e parë  
   
  Ora 09.00 – 09.30    Regjistrimi i pjesëmarrësve.
   
  Ora 09.30-   11.00     Format e pavlefshmërisë së akteve procedurale penale. Papërdorshmëria – si ves dhe sanksion procedural
   
  Ora 11.00 – 11.15     Pushim.
   
  Ora 11.15 – 12.30     Debat (pyetje, pergjigje, komente, diskutime, raste praktike)
   
  Ora 12.30 – 12.45     Parimi i ligjshmerise së provës. Kuadri kushtetues dhe ligjor.
   
  Ora 12.45 – 13.30     Debat (pyetje, pergjigje, komente, diskutime, raste praktike)           
   
  Ora 13.30- 14.00     Pushim.
   
  Ora 14.00 – 15.30    Provat e marra në kundërshtim me ligjin dhe provat jotipike.
                                      Dallimi.
   
  Ora 15.30                Mbyllja e ditës së parë të sesionit trajnues.
   
  Dita e dytë
   
  Ora 09.00 – 09.30     Rregjistrimi i pjesëmarrësve.
   
  Ora 09.30 – 10.45 Profile krahasuese. Teoria e “aktit te detyrueshem” dhe “frytet e  pemës helmuese”.
   
  Ora 10.45 – 11.00     Debat (pyetje, përgjigje, komente, diskutime, raste praktike)
   
  Ora 11.00 – 11.30     Pushim.
   
  Ora 11.30 – 12.30     Diskutim rastesh praktike të kolegjit penal të Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese.
   
  Ora 12.30 – 13.00     Debat (pyetje, përgjigje, komente, diskutime, raste praktike)
   
  Ora   13.30 – 14. 00   Jurisprudenca e GJEDNJ.
   
  Ora 14.00                  Mbyllja e ditës së dytë dhe shpërndarja e çertifikatave.
   
                                                         Lista e pjesëmarrësve
   
  Emer Mbiemer
  Institucioni
  Dritan Prençi
  Prokuroria e Rrethit Kurbin
  Abaz Muça
  Prokuroria e Rrethit Mat
  Lazër Çardaku
  Prokuroria e Rrethit Mat
  Sabri Kastrati
  Prokuroria e Rrethit Mat
  Fiqrete Hajdini
  Prokuroria e Rrethit Kavajë
  Elsion Sadiku
  Prokuroria e Rrethit Korçë
  Elena Bakallbashi
  Prokuroria e Rrethit Durrës
  Dritan Gina
  Prokuroria e Rrethit Durrës
  Anila Bebeçi
  Prokuroria e Rrethit Durrës
  Antoneta Sevdari (Bejko)
  Prokuroria e Rrethit Durrës
  Xhemal Saliaj
  Prokuroria e Rrethit Berat
  Artan Lulaj
  Prokuroria e Apelit për Krimet e Rënda Tiranë
  Fahri Danaj
  Prokuroria e Apelit për Krimet e Rënda Tiranë
  Brahim Dragjoshi
  Prokuroria e Apelit Shkodër
  Skënder Mestani
  Prokuroria e Rrethit Lushnjë
  Agim Dilka
  Prokuroria e Rrethit Elbasan
  Pranvera Stafa
  Prokuroria e Rrethit Elbasan
  Zena Lila
  Prokuroria e Rrethit Elbasan
  Milan Laskaj 
  Prokuroria e Rrethit Elbasan
  Spartak Çoçolli
  Prokuroria e Rrethit Gjirokastër
  Dritan Nushi
  Prokuroria e Rrethit Kavajë
  Dritan Peka
  Prokuroria e Apelit Tiranë
  Edmond Hyka
  Prokuroria e Apelit Tiranë
  Sotir Kllapi
  Prokuroria e Rrethit Fier (10.01.11)
  Ida Ahmetlli
  Prokuroria e Rrethit Durrës
  Entela Shedula (Sorra)
  Gjykata e Rrethit Kavajë
  Elidon Papazisi
  Gjykata e Rrethit Sarandë
  Genci Sinjari
  Gjykata e Rrethit Berat
  Pëllumb Zaimi
  Gjykata e Rrethit Berat
  Desart Avdualaj
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Enton Dhimitri
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Mirela Kore
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Astrit Shema
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Irena Brahimi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Ylli Minka
  Gjykata e Apelit Gjirokastër           
  Miranda Andoni
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Dritan Banushi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Tomor Skreli
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Maria Qirjazi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Saemira Hila
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Klodiana Mema
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Esmeralda Ceka
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Tritan Hamitaj
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Andi Civici
  Gjykata e Apelit Vlorë
  Nafije Curri
  Gjykata e Rethit Fier
  Isuf Shehu
  Gjykata e Rrethit Kukës
  Asim Vokshi
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Astrit Kalaja
  Gjykata e Apelit Shkodër
  Miranda Cekrezi (Konica)
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Nertina Kosova
  Gjykata për Krimet e Rënda Tiranë

  Njoftime

  Mbylle