Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  9-10 SHKURT 2011

   

  SESION TRAJNUES ME TEMË:
   
  “Provat e marra në kundërshtim me ligjin dhe kuptimi i nocionit të papërdorshmërisë. Kriteret e dallimit nga pavlefshmëria e akteve, në përqasje me doktrinën dhe jurisprudencën e Gjykatës së Lartë”
   
  9-10 Shkurt 2011
   
  Kursi:  B 23
   
  Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistraturës
   
  Periudha:  9-10 Shkurt 2011
   
  Ekspertë:  Henrik Ligori, Elira Kokona
   
  Moderator: Shkolla e Magjistraturës
   
   
  Dita e parë  
   
  Ora 09.00 – 09.30    Regjistrimi i pjesëmarrësve.
   
  Ora 09.30-   11.00     Format e pavlefshmërisë së akteve procedurale penale. Papërdorshmëria – si ves dhe sanksion procedural
   
  Ora 11.00 – 11.15     Pushim.
   
  Ora 11.15 – 12.30     Debat (pyetje, pergjigje, komente, diskutime, raste praktike)
   
  Ora 12.30 – 12.45     Parimi i ligjshmerise së provës. Kuadri kushtetues dhe ligjor.
   
  Ora 12.45 – 13.30     Debat (pyetje, pergjigje, komente, diskutime, raste praktike)           
   
  Ora 13.30- 14.00     Pushim.
   
  Ora 14.00 – 15.30    Provat e marra në kundërshtim me ligjin dhe provat jotipike.
                                      Dallimi.
   
  Ora 15.30                Mbyllja e ditës së parë të sesionit trajnues.
   
  Dita e dytë
   
  Ora 09.00 – 09.30     Rregjistrimi i pjesëmarrësve.
   
  Ora 09.30 – 10.45 Profile krahasuese. Teoria e “aktit te detyrueshem” dhe “frytet e  pemës helmuese”.
   
  Ora 10.45 – 11.00     Debat (pyetje, përgjigje, komente, diskutime, raste praktike)
   
  Ora 11.00 – 11.30     Pushim.
   
  Ora 11.30 – 12.30     Diskutim rastesh praktike të kolegjit penal të Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese.
   
  Ora 12.30 – 13.00     Debat (pyetje, përgjigje, komente, diskutime, raste praktike)
   
  Ora   13.30 – 14. 00   Jurisprudenca e GJEDNJ.
   
  Ora 14.00                  Mbyllja e ditës së dytë dhe shpërndarja e çertifikatave.
   
                                                         Lista e pjesëmarrësve
   
  Emer Mbiemer
  Institucioni
  Dritan Prençi
  Prokuroria e Rrethit Kurbin
  Abaz Muça
  Prokuroria e Rrethit Mat
  Lazër Çardaku
  Prokuroria e Rrethit Mat
  Sabri Kastrati
  Prokuroria e Rrethit Mat
  Fiqrete Hajdini
  Prokuroria e Rrethit Kavajë
  Elsion Sadiku
  Prokuroria e Rrethit Korçë
  Elena Bakallbashi
  Prokuroria e Rrethit Durrës
  Dritan Gina
  Prokuroria e Rrethit Durrës
  Anila Bebeçi
  Prokuroria e Rrethit Durrës
  Antoneta Sevdari (Bejko)
  Prokuroria e Rrethit Durrës
  Xhemal Saliaj
  Prokuroria e Rrethit Berat
  Artan Lulaj
  Prokuroria e Apelit për Krimet e Rënda Tiranë
  Fahri Danaj
  Prokuroria e Apelit për Krimet e Rënda Tiranë
  Brahim Dragjoshi
  Prokuroria e Apelit Shkodër
  Skënder Mestani
  Prokuroria e Rrethit Lushnjë
  Agim Dilka
  Prokuroria e Rrethit Elbasan
  Pranvera Stafa
  Prokuroria e Rrethit Elbasan
  Zena Lila
  Prokuroria e Rrethit Elbasan
  Milan Laskaj 
  Prokuroria e Rrethit Elbasan
  Spartak Çoçolli
  Prokuroria e Rrethit Gjirokastër
  Dritan Nushi
  Prokuroria e Rrethit Kavajë
  Dritan Peka
  Prokuroria e Apelit Tiranë
  Edmond Hyka
  Prokuroria e Apelit Tiranë
  Sotir Kllapi
  Prokuroria e Rrethit Fier (10.01.11)
  Ida Ahmetlli
  Prokuroria e Rrethit Durrës
  Entela Shedula (Sorra)
  Gjykata e Rrethit Kavajë
  Elidon Papazisi
  Gjykata e Rrethit Sarandë
  Genci Sinjari
  Gjykata e Rrethit Berat
  Pëllumb Zaimi
  Gjykata e Rrethit Berat
  Desart Avdualaj
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Enton Dhimitri
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Mirela Kore
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Astrit Shema
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Irena Brahimi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Ylli Minka
  Gjykata e Apelit Gjirokastër           
  Miranda Andoni
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Dritan Banushi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Tomor Skreli
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Maria Qirjazi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Saemira Hila
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Klodiana Mema
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Esmeralda Ceka
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Tritan Hamitaj
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Andi Civici
  Gjykata e Apelit Vlorë
  Nafije Curri
  Gjykata e Rethit Fier
  Isuf Shehu
  Gjykata e Rrethit Kukës
  Asim Vokshi
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Astrit Kalaja
  Gjykata e Apelit Shkodër
  Miranda Cekrezi (Konica)
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Nertina Kosova
  Gjykata për Krimet e Rënda Tiranë  Njoftime

  Mbylle