Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  3-4 MARS 2011


  SESION TRAJNUES ME TEMË:
   
  Probleme teorike dhe të praktikës gjyqësore që lidhen me pavlefshmërinë e testamentit. Mosrespektimi i rezervës ligjore si shkak i pavlefshmërisë së testamentit.”
  3-4 Mars 2011
   
   
  Kodi/Kursi: A03
   
  Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistraturës
   
  Periudha: 3-4 Mars 2011
   
  Ekspertë:   Elda Vrioni, Admir Thanza
   
  Moderator: Shkolla e Magjistratures
   
  Dita e parë  
  Ora 09.00 – 09.30     Rregjistrimi i pjesëmarrësve.
  Ora 09.30- 11.00     Nocioni i testamentit dhe përmbajtja e testamentit.
  -Format e testamentitn sipas K.Civil aktual.
                                      - Format e testamentit sipas legjislacionit te huaj.
                                      -Zotësia për të bërë testament dhe për të trashëguar me testament.
                                      -Publikimi dhe ekzekutimi i testamentit.
  Ekspert, Elda Vrioni,Admir Thanza
   
  Ora 11.00 – 11.30     Debat (pyetje, pergjigje, komente, diskutime, raste praktike)
  Ora 11.30 – 12.00     Pushim per kafe
  Ora 12.00 – 13.30     -Proçedura për çeljen e testamentit dhe lëshimi i dëshmisë së   
                                        trashëgimnisë testamentare.
  Ora 13.30 – 14.00     -Pavlefshmëria e testamentit.Pavlefshmëria absolute dhe relative.Disponimet gjykatës lidhur me pavlefshmërinë e testamentit.
                          Ekspert, Elda Vrioni,Admir Thanza
   
  Ora 14.00 – 15.30    Debat (pyetje, pergjigje, komente, diskutime, raste praktike)
  Ora 15.30- 16.30     Probleme të praktikës gjyqësore.
                                      -Rastet e pavlefshmërisë së testamentit sipas K.Civil aktual.
                          Ekspert, Elda Vrioni,Admir Thanza
   
  Ora 16.30                 Mbyllja e ditës së parë të sesionit trajnues.
   
  Dita e dytë
  Ora 09.00 – 09.30     Rregjistrimi i pjesëmarrësve.
  Ora 09.30 – 10.00     Përmbledhje e çështjeve të ditës së parë të Trajnimit.
  Debat (pyetje, përgjigje, komente, diskutime)
  Ora 10.00 – 11.00     - Mosrespektimi i rezervës  ligjore si shkak  që ndeshet shpesh 
                                    në praktikën gjyqësore lidhur me pavlefshmërinë e                                    
                                     testamentit.
  Ekspert, Elda Vrioni,Admir Thanza
   
  Ora 11.00 – 11.30     -Pushim për kafe
  Ora 11.30 – 12.30     -Raste praktike dhe kazuse lidhur me pavlefshmërinë e      
                                     testamentit.
  Ekspert, Elda Vrioni,Admir Thanza
   
  Ora 12.30 – 13.00     Debat (pyetje, përgjigje, komente, diskutime, raste praktike)
  Ora 13.00 - 14.30     Mbyllja e ditës së dytë dhe shpërndarja e çertifikatave.
   
                                                Lista e pjesëmarrësve
   
  Emer Mbiemer
  Institucioni
  Pëllumb Vehbi
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Blerta Çibuku (Marku)
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Astrit Shema
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Irena Brahimi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Miranda Andoni
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Dritan Banushi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Tomor Skreli
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Maria Qirjazi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Ylli Minka
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Petraq Dhimitri
  Gjykata e Apelit Durrës                  
  Izet Dushaj
  Gjykata e Apelit Durrës
  Irena Maneku
  Gjykata e Rrethit Fier
  Rexhina Merlika
  Gjykata e Rrethit Krujë
  Enkeleida Hoxha
  Gjykata e Rrethit Krujë
  Idush Maliqi
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Zamira Vyshka
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Bujar Musta
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Fatbardh Çoniku
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Xheladin Karkini
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Ramazan Avdiu
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Artan Broci
  Gjykata e Apelit Tiranë
  Edlira Petri 
  Gjykata e Apelit Tiranë
  Artur Gaxhi
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Kreshnik Omari
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Fahrije Stringa (Budo)
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Neritan Cena
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Antonela Prendi
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Alkelina Gazidede
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Manjola Xhaxho
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Regleta Panajoti
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Anila Kristani
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Ervin Pollozhani
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Shpëtime Pitaku
  Gjykata e Rrethit Durrës
  Ema Gashi
  Gjykata e Rrethit Durrës
  Neritan Tabaku
  Gjykata e Rrethit Durrës
  Ndue Gjura
  Gjykata e  Rrethit Durrës
  Bedri Qori
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Arbena Ahmeti
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Dritan Caka
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Esmeralda Çeka
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Brikena Lubonja
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Sashenka Jonuzi
  Gjykata e Apelit Vlorë
  Meme Rexho
  Gjykata e Apelit Vlorë
  Kostika Çobanaqi
  Gjykata e Rrethit Berat
  Genci Sinjari
  Gjykata e Rrethit Berat
  Fjoralba Prifti
  Gjykata e Rrethit Lezhë
  Adriatik Bocaj
  Gjykata e Rrethit Lezhë
  Jak Ndoka
  Gjykata e Rrethit Lezhë
  Llesh Jaku
  Gjykata e Rrethit Lezhë
  Dritan Fejzo
  Avokat-DhKA  Njoftime

  Mbylle