Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  3-4 MARS 2011


  SESION TRAJNUES ME TEMË:
   
  Probleme teorike dhe të praktikës gjyqësore që lidhen me pavlefshmërinë e testamentit. Mosrespektimi i rezervës ligjore si shkak i pavlefshmërisë së testamentit.”
  3-4 Mars 2011
   
   
  Kodi/Kursi: A03
   
  Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistraturës
   
  Periudha: 3-4 Mars 2011
   
  Ekspertë:   Elda Vrioni, Admir Thanza
   
  Moderator: Shkolla e Magjistratures
   
  Dita e parë  
  Ora 09.00 – 09.30     Rregjistrimi i pjesëmarrësve.
  Ora 09.30- 11.00     Nocioni i testamentit dhe përmbajtja e testamentit.
  -Format e testamentitn sipas K.Civil aktual.
                                      - Format e testamentit sipas legjislacionit te huaj.
                                      -Zotësia për të bërë testament dhe për të trashëguar me testament.
                                      -Publikimi dhe ekzekutimi i testamentit.
  Ekspert, Elda Vrioni,Admir Thanza
   
  Ora 11.00 – 11.30     Debat (pyetje, pergjigje, komente, diskutime, raste praktike)
  Ora 11.30 – 12.00     Pushim per kafe
  Ora 12.00 – 13.30     -Proçedura për çeljen e testamentit dhe lëshimi i dëshmisë së   
                                        trashëgimnisë testamentare.
  Ora 13.30 – 14.00     -Pavlefshmëria e testamentit.Pavlefshmëria absolute dhe relative.Disponimet gjykatës lidhur me pavlefshmërinë e testamentit.
                          Ekspert, Elda Vrioni,Admir Thanza
   
  Ora 14.00 – 15.30    Debat (pyetje, pergjigje, komente, diskutime, raste praktike)
  Ora 15.30- 16.30     Probleme të praktikës gjyqësore.
                                      -Rastet e pavlefshmërisë së testamentit sipas K.Civil aktual.
                          Ekspert, Elda Vrioni,Admir Thanza
   
  Ora 16.30                 Mbyllja e ditës së parë të sesionit trajnues.
   
  Dita e dytë
  Ora 09.00 – 09.30     Rregjistrimi i pjesëmarrësve.
  Ora 09.30 – 10.00     Përmbledhje e çështjeve të ditës së parë të Trajnimit.
  Debat (pyetje, përgjigje, komente, diskutime)
  Ora 10.00 – 11.00     - Mosrespektimi i rezervës  ligjore si shkak  që ndeshet shpesh 
                                    në praktikën gjyqësore lidhur me pavlefshmërinë e                                    
                                     testamentit.
  Ekspert, Elda Vrioni,Admir Thanza
   
  Ora 11.00 – 11.30     -Pushim për kafe
  Ora 11.30 – 12.30     -Raste praktike dhe kazuse lidhur me pavlefshmërinë e      
                                     testamentit.
  Ekspert, Elda Vrioni,Admir Thanza
   
  Ora 12.30 – 13.00     Debat (pyetje, përgjigje, komente, diskutime, raste praktike)
  Ora 13.00 - 14.30     Mbyllja e ditës së dytë dhe shpërndarja e çertifikatave.
   
                                                Lista e pjesëmarrësve
   
  Emer Mbiemer
  Institucioni
  Pëllumb Vehbi
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Blerta Çibuku (Marku)
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Astrit Shema
  Gjykata e Rrethit Gjirokastër
  Irena Brahimi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Miranda Andoni
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Dritan Banushi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Tomor Skreli
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Maria Qirjazi
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Ylli Minka
  Gjykata e Apelit Gjirokastër
  Petraq Dhimitri
  Gjykata e Apelit Durrës                  
  Izet Dushaj
  Gjykata e Apelit Durrës
  Irena Maneku
  Gjykata e Rrethit Fier
  Rexhina Merlika
  Gjykata e Rrethit Krujë
  Enkeleida Hoxha
  Gjykata e Rrethit Krujë
  Idush Maliqi
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Zamira Vyshka
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Bujar Musta
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Fatbardh Çoniku
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Xheladin Karkini
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Ramazan Avdiu
  Gjykata e Rrethit Elbasan
  Artan Broci
  Gjykata e Apelit Tiranë
  Edlira Petri 
  Gjykata e Apelit Tiranë
  Artur Gaxhi
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Kreshnik Omari
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Fahrije Stringa (Budo)
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Neritan Cena
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Antonela Prendi
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Alkelina Gazidede
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Manjola Xhaxho
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Regleta Panajoti
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Anila Kristani
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Ervin Pollozhani
  Gjykata e Rrethit Tiranë
  Shpëtime Pitaku
  Gjykata e Rrethit Durrës
  Ema Gashi
  Gjykata e Rrethit Durrës
  Neritan Tabaku
  Gjykata e Rrethit Durrës
  Ndue Gjura
  Gjykata e  Rrethit Durrës
  Bedri Qori
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Arbena Ahmeti
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Dritan Caka
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Esmeralda Çeka
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Brikena Lubonja
  Gjykata e Rrethit Lushnjë
  Sashenka Jonuzi
  Gjykata e Apelit Vlorë
  Meme Rexho
  Gjykata e Apelit Vlorë
  Kostika Çobanaqi
  Gjykata e Rrethit Berat
  Genci Sinjari
  Gjykata e Rrethit Berat
  Fjoralba Prifti
  Gjykata e Rrethit Lezhë
  Adriatik Bocaj
  Gjykata e Rrethit Lezhë
  Jak Ndoka
  Gjykata e Rrethit Lezhë
  Llesh Jaku
  Gjykata e Rrethit Lezhë
  Dritan Fejzo
  Avokat-DhKA

  Njoftime

  Mbylle