Logo
Banner Banner Banner Banner
Banner

Formimi Fillestar

Formimi Fillestar
Banner

Aktiviteti i fundit

Aktiviteti i fundit
Banner

Vizitë Studimore

Vizitë Studimore
Banner

Neshat FANA

Drejtor i SH.M

  5-6 Qershor 2012

  SESION TRAJNUES ME TEMË:
   
  Padia civile në procesin penal. Përvoja evropiane.
  5-6 Qershor 2012
  Kursi: B24                                                                               
  Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistraturës
  Periudha: 5-6 Qershor 2012

  Njoftime

  Mbylle