Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Këshilli Pedagogjik

 
Këshilli Pedagogjik i Shkollës së Magjistraturës përbëhet nga:
 
 
1.  Drejtori;
2.  Pedagogët e brendshëm;
3.  Titullarët e lëndëve kryesore;
4.  Dy përfaqësues të Këshillit Drejtues;    
 
             
si më poshtë:
 
NR.        Emër  Mbiemër                                                                                                   Pozicioni    
1.

Prof.asoc.dr. Sokol SADUSHI

Drejtor i Shkollës së Magjistraturës/ Përgjegjës i së Drejtës Administrative 
2.

Prof.dr. Mariana SEMINI

Përgjegjëse e së Drejtës Civile 
3.

Prof.dr. Arta MANDRO

Përgjegjëse e së Drejtës Familjare 
4.

Arben RAKIPI

Përgjegjës i Formimit Fillestar/ Përgjegjës i së Drejtës Penale 
5.

Dashamir KORE

Përgjegjës i Procedurës Civile 
6.

Artan HAJDARI

Përgjegjës i të Drejtës Tregtare dhe Kompanive 
7.

Dr. Sokol BERBERI

Përgjegjës i Formimit Vazhdues /

Përgjegjës i shkrimit dhe arsyetimit ligjor

 

 

 

8.

Vangjel KOSTA

Pedagog i brendshëm 

 

9.

Tereza MERKAJ

        

Pedagoge e  brendshme 
10.

Dr. Henrik LIGORI

Përgjegjës i Procedurës Penale
11.

Erjon MUHARREMAJ

Përgjegjës për lëndën Bashkimi Europian
12.

Gent IBRAHIMI

Përgjegjës i etikës profesionale
13.

Artan GJERMENI

Përfaqësues i Këshillit Drejtues/ Gjyqtar 
14.

Perikli ZAHARIA

 
 

Përgjegjës i së Drejtës Kushtetuese dhe të Drejtat e Njeriut

 

 Njoftime

Mbylle