Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  20-21 Maj 2013

   
   
  SESION TRAJNUES ME TEMË:
  Zgjidhja e kontratës së punës.
  Procedura e zgjidhjes së kontratës së punës.
  Zgjidhja e kontratës së punës pa shkaqe të arsyeshme.
  Zgjidhja e menjëhershme e kontratës së punës.
  Praktika gjyqësore dhe jurisprudenca e GjK-së dhe GjL-së
  20-21 Maj 2013
  Kursi: G 01
  Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistraturës
   
  Ekspertët           Margarita Buhali, ---> Përshkrim i shkurtër i CV
   
                                 Ervin Pollozhani, --->Përshkrim i shkurtër i CV
   
  Lehtësues:          Laurent Fuçia,     ---> Përshkrim i shkurtër i CV   
  Periudha:  20-21 Maj 2013
   
  Ju lutem shkarkoni: Axhendën, Lista e të ftuarve
   

  Njoftime

  Mbylle