Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  20-21 Maj 2013

   
   
  SESION TRAJNUES ME TEMË:
  Zgjidhja e kontratës së punës.
  Procedura e zgjidhjes së kontratës së punës.
  Zgjidhja e kontratës së punës pa shkaqe të arsyeshme.
  Zgjidhja e menjëhershme e kontratës së punës.
  Praktika gjyqësore dhe jurisprudenca e GjK-së dhe GjL-së
  20-21 Maj 2013
  Kursi: G 01
  Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistraturës
   
  Ekspertët           Margarita Buhali, ---> Përshkrim i shkurtër i CV
   
                                 Ervin Pollozhani, --->Përshkrim i shkurtër i CV
   
  Lehtësues:          Laurent Fuçia,     ---> Përshkrim i shkurtër i CV   
  Periudha:  20-21 Maj 2013
   
  Ju lutem shkarkoni: Axhendën, Lista e të ftuarve
     Njoftime

  Mbylle