Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Temat e studentëve

Studentët e vitit të dytë duhet të përgatisin një temë diplome e cila mbrohet në fund të vitit të II para një jurie të ngritur nga pedagogët e brendshëm të Shkollës, nën udhëheqjen e një profesionisti nga radhët e gjyqësorit/prokurorisë apo profesori universiteti të miratuar nga Drejtoria e Shkollës. 
Përgatitja e temës do të mbështetet në materialet arkivore të Gjykatës dhe të Prokurorisë si dhe literaturën e autorëve vendas dhe të huaj.
Përzgjedhja e temave do të bëhet nga Drejtoria e Shkollës, pasi të jetë marrë më parë edhe sugjerimi i studentëve. 

 Mbrojtja e temës bëhet para një jurie dhe ka vlerësim të veçantë.
 Njoftime

Mbylle