Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Trajnimi i Trajnerëve

Trajnim i Trajnerëve të parashikuara të zhvillohen gjatë vitit akademik 2019-2020:
 
 
16-17 shtator 2019
SSR EURALIUS
Ekspertë Euralius:
Idlir Peçi
Ekspertë SSR:
Inge Meyer
Marcel Snijders
Anne Tahapary
 
Moderator ShM:
Sokol Sadushi
Trajnim për magjistratë udhëheqës (ToT)
ShM
USAID / ShM
Ekspertë USAID
Ëorkshop për zhvillimin e lektorëve (pjesëmarrës grupi i punës)
Korçë
11 nëntor 2019
ShM
Ekspertë:
Sokol Berberi
Marjana Semini
Arta Mandro
Metodat e reja dhe efektive per organizmin dhe zhvillimin e trajnimit - ToT
ShM
9-11 dhjetor 2019
USAID / ShM
Ekspertë ShM:
Mariana Semini
Ekspertë USAID:
Chuck Ericksen
Lehtësuese:
Valbona Pajo (Bala)
ToT mbi zhvillimin e aftësive trajnuese.
Poli i Drejtësisë
ShM
Ekspertë:
Sokol Berberi
Marjana Semini
Arta Mandro
Metodat e reja dhe efektive per organizmin dhe zhvillimin e trajnimit - ToT
ShM

 Njoftime

Mbylle