Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Trajnimi i Trajnerëve

Trajnim i Trajnerëve që  do të  zhvillohet në kuadrin e Trajnimit Vazhdues viti akademik 2016-2017:
 
Data Partnere Eksperte Kursi Tema
19-20 Dhjetor 2016
Këshilli i Europës
Help program
Ekspert te Këshillit të Europës
 
Lehtësues
Mirela Bogdani
 
Moderator:
Mariana Semini [dita e parë]
Arta Mandro [dita e dytë]
 
ToT
Trajnim Trajnerësh
 1. Metodologjia e HELP
 2. Trajnim per Moodle Platform (hedhja e te dhenave ne HELP) dhe 
 3. Realizimi i përmbajtjes së temave lidhur  me: Arsyetimi i vendimeve; Të drejtat e fëmijëve dhe drejtësia miqësore për të miturit; Mbrojtja e të dhënave personale dhe privatësisë.
 
14-17 shkurt 2017 KE Gent Ibrahimi
ToT
Trajnim Trajnerësh
Neni 10 i KEDNJ.
 
 
Trajnim i Trajnerëve që  do të  zhvillohet në kuadrin e Trajnimit Vazhdues viti akademik 2014-2015:
 
 
Nr Data Partnere Eksperte Kursi

Tema

1.       

13 Shkurt  

 

KiE   
Sopho Gelashvili
Jacques    Buehler
Elira Kokona
E               Mjetet dhe udhëzimet e CEPEJ. 
2. 4-5 Maj 2015 EURALIUS IV Walter Renner  

Trajnim Trajneresh.

 Njoftime

Mbylle