Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Publications 2005-2007

 

 

 

The Publication title: E drejta ndërkombëtare private
The Authors: Prof. dr. Arta Mandro-Balili
Ganet Walker
Ardian Kalia
The year of publication : Tirana, 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Publication title: Falimentimi në aspektin krahasues
The Authors: Prof.Paul Torremans
                         Florina Tegu
                        Ardjana Shehi
The year of publication : Tirana, 2005
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
The Publication title: Pronësia Intelektuale
The Authors: Prof. Paul Torremans
                         Prof.Dr.Mariana Tutulani
                         Mariana Dedi
The year of publication : Tirana, 2005
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
The Publication title: Administrim I Gjykatave
The Authors: Pamela Ryder-LAHEY
                        Vangjel Kosta
                       Toni Gogu
The year of publication : Tirana, 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Publication title: Vështrim krahasues mbi procedurën civile
The Authors : Alessandro Simoni
                          Sokol Sadushi
                          Sokol Çomo
The year of publication : Tirana, 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Publication title: Arbitrazhi dhe ndërmjetësimi
The Authors: Paul Emmond
                         Tefta Zaka
                         Përparim Kalo
The year of publication : Tirana, 2007Informations

Mbylle