Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Kandidatë për magjistratë “Gjyqtarë” dhe “Prokurorë” 2009-2012

  • Prokurorë të emëruar në dhjetor 2013
 
Nr.       Emër Mbiemër          Vendi i emërimit
 
1.         Oltiana Çifliku                Shkodër
 
2.         Armida Moçka                Vlorë
 
3.         Ervisa Hyka                    Vlorë
 
4.         Xhelian Seferi                Elbasan
 
  • Gjyqtarë të emëruar në janar 2014
 
Nr.     Emër Mbiemër    Vendi i emërimit
 
1.     Olkeda Lice                         Fier
 
2.     Sokol Shehu                       Shkodër
 
3.     Matilda Llangozi                 Berat
 
4.     Lutfije Celami                     Berat
 
5.     Rudina Palloj                      Berat
 
6.    Edvan Vecani                      Dibër
 
7.    Gilda Llambraj                    Dibër
 
8.    Erjon Çela                           Tropojë
 
 
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle