Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Vendime të Këshillit Drejtues ndër vite

VENDIMET E KËSHILLIT DREJTUES NDËR VITE
 
VITI 2019
 • Vendim Nr. 1, datë 29.1.2019 “Për miratimin e Strategjisë afatmesme të Shkollës së Magjistraturës 2019-2023”
 • Vendim Nr. 2, datë 29.1.2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.1, datë 31.1.2017 “Për miratimin e Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës”
 • Vendim Nr. 3, datë 29.1.2019 “Për Provimin e Pranimit për vitin akademik 2019-2020”
 • Vendim Nr. 4, datë 29.1.2019 “Për disa ndryshime në kalendarin e aktiviteteve trajnuese në programin e Formimit Vazhdues për vitin akademik 2019-2020”
 • Vendim Nr. 5, datë 29.1.2019 “Për disa ndryshime në vendimin nr.48, datë 28.12.2015”
 • Vendim Nr. 6, datë 29.1.2019 “ Për shpalljen vakant pozicionin Pedagog i Brendshëm”
 • Vendim Nr. 7, datë 29.1.2019 “ Për miratimin e raportit ekonomiko-financiar të Shkollës së Magjistraturës për periudhën janar-dhjetor 2018”
 • Vendim Nr. 8, datë 25.4.2019 “ Për miratimin e listës së vlerësimit elektornik të konkurrentëve pjesëmarrës në fazën e parë të provimit të pranimit për vitin akademik 2019-2020”
 • Vendim Nr. 9, datë 26.4.2019 “ Për caktimin e anëtarëve të Komisionit të Testimit Profesional dhe të Komisionit të Vlerësimit të Shëndetit Mendor dhe Psikologjik, të provimit të pranimit për vitin akademik 2019-2020”
 • Vendim Nr. 10, datë 26.4.2019 “Për Miratimin e Projekt-Buxhetit Afatmesëm të Shkollës së Magjistraturës për periudhën 2020-2022”
 • Vendim Nr. 11, datë 15.5.2019 “Për miratimin e listës së renditjes së kandidatëve me rezultatet përfundimtare të provimit të pranimit për vitin akademik 2019-2020”
 • Vendim Nr. 12, datë 15.5.2019 “ Për caktimin e anëtarëve të komisionit të provimit përfundimtar të vitit të dytë dhe të komisionit të vlerësimit të shëndetit mendor dhe psikologjik të vitit të tretë”
 • Vendim Nr. 13, datë 15.5.2019 “ Për disa ndryshime në kalendarin e aktiviteteve trajnuese në programin e formimit vazhdues për vitin akademik 2018-2019” Lexo më shumë...Njoftime

Mbylle