Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

The Register of Requests and Answers

BOND NR. 2
 
THE REGISTER OF REQUESTS AND ANSWERS
THE SCHOOL OF MAGISTRATES OF THE REPUBLIC OF ALBANIA 
 

Order Nr.

The date of the registering of the request

The object

The date of response

The status of the request

The tariff

 

1

 28.09.2015
Request for confirmation of the answer in harmony with acceptance’ criteria.
09.10.2015 
 Information
 No tariff

2

 14.12.2015
Information on qualification of English language. 
18.12.2015
 Information
 No tariff
3
30.03.2016
Information on a student – magistrate. 
 04.04.2016
 Information
 No tariff
4
07.04.2016 
 Information on a student – magistrate.
 12.04.2016
 Information
 No tariff
5
 16.05.2016
 Request for information on the criteria of acceptance.
 24.05.2016
 Information
 No tariff
6
 06.06.2016
 Informative    request.
 17.06.2016

 Information

 No tariff

7

 18.12.2016

 Informative  request

 28.12.2016

 Information

 No tariff

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 Informations

Mbylle