Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Rregullore e revistës -Jeta Juridike

   
                                                                      RREGULLORE E BRËNDSHME E REVISTËS
                                                                                           “JETA JURIDIKE”
   
   
                                                                      Neni 1   Natyra dhe Qëllimi i Revistës
   
   
  1.1 Revista “Jeta Juridike” është revistë shkencore me karakter juridik, organ i Shkollës së Magjistraturës që botohet nën drejtimin dhe kujdesin e këtij institucioni.
   
  1.2 Revista “Jeta Juridike”, është revistë periodike tremujore, që botohet në gjuhët shqipe dhe në Gjuhen Angleze.
   
  1.3 Botimi i revistës synon të plotësojë literaturën juridike  me njohuri praktike dhe teorike në ndihmë të gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve, juristëve dhe studentëve të fakulteteve të drejtësisë në vend, të jetë një tribunë e diskutimeve dhe debatit juridik, të japë informacion mbi të rejat në legjislacion, të ofrojë njohuri mbi institute të së drejtës nën një vështrim krahasues, si dhe të japë një informacion për veprimtaritë e Shkollës së Magjistraturës në fushën e Trajnimit Vazhdues dhe të Trajnimit Fillestar të gjyqtarëve dhe prokurorëve.
   
  1.4 Të drejtën për botim në Revistën “ Jeta Juridike”  e kanë të gjithë Juristët,  që me veprimtarinë e tyre kanë kontribuar në sistemin e drejtësisë, gjyqtarët, prokurorët, kandidatët për magjistrat në Shkollën e Magjistraturës, si dhe autorë nga profesione të tjera në shërbim të sistemit të drejtësisë.   Më shumë....  Njoftime

  Mbylle