Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

13 janar 2020 / NJOFTIM PER NDERGJEGJESIM PER KONKURRIM NE SHKOLLEN E MAGJISTRATURES- VLORE

               FTESE PER PJESEMARRJE
 
Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me Misionin EURALIUS V organizon më datë 27 Janar 2020, ora 10: 00-12:00 një aktivitet ndërgjegjësues për avokatet, nëpunësit e administratës së pushtetit vendor, si edhe sekretarët gjyqësorë, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për rolin dhe pozicionin e magjistratit dhe të këshilltarit dhe ndihmësit ligjor në Republikën e Shqipërisë, si dhe njohjen me procedurën e rekrutimit dhe Programin e Formimit Fillestar të kandidatëve për magjistratë dhe kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjor.
 
Aktiviteti do të organizohet në mjediset e UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI”, VLORË.
Adresa: Skelë, Rruga Kosova, Vlorë, Shqipëri.
 
Jeni të mirëpritur!
 Njoftime

Mbylle