Logo
Banner Banner Banner Banner
Banner

Formimi Fillestar

Formimi Fillestar
Banner

Formimi i Vazhduar

Formimi i Vazhduar
Banner

Aktiviteti i fundit

Aktiviteti i fundit

Botime të tjera

 

 

 

 Titulli: Çështjet e barazisë gjinore në standardet ligjore dhe jurisprudencën kombëtare dhe ndërkombëtare

Autori: Shkolla e magjistraturës, UNIFEM,  Agjencia Spanjolle e Bashkëpunimit Ndërkombëtar Për Zhvillim.

 

 

Për të lexuar përmbajtjen e librit ju lutem mund të shkarkoni këtu...

 

 

 

 

Titulli: Udhëzues për hetimin e Korrupsionit dhe Krimit Financiar
Autori: Shkolla e Magjistraturës, OPDAT, Prokuroria Shqiptare, USAID,PACA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli: Manual mbi Zbatimin e Kodit të familjes dhe Legjislacionit Civil në lidhje me çështjet për të miturit.
Autori: Shkolla e Magjistraturës, Save the Children,Qëndra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore te Integruara.

Njoftime

Mbylle