Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Projektet

Në kuadër të programeve të formimit profesional Shkolla e Magjistraturës ka realizuar një bashkëpunim intensiv dhe të frytshëm me partnerët e saj ndërkombëtarë. Janë zhvilluar aktivitete të shumta në bashkëpunim me organizata dhe institucione ndërkombëtare të ndryshme.
 
Më konkretisht disa nga aktivitetet e realizuara janë si më poshtë:
 
-       Anëtarësimi i Shkollës së Magjistraturës në Rrjetin Evropian për Trajnimet Gjyqësore - EJTN.
-       U realizua vizita studimore nga Akademia e Turqisë.
 
 
Janë në progres bashkëpunime si:
 
-       Bashkëpunimi me projekte të ndryshme të Këshillit të Evropës në lidhje me aktivitete trajnuese për Lirinë e Shprehjes për gjyqtarët dhe prokurorët në detyrë.
-       Bashkëpunimi me Misionin Euralius në lidhje me forcimin e kapaciteteve të ndryshme të veprimtarisë mësimdhënëse dhe trajnuese të Shkollës së Magjistraturës.
-       Bashkëpunimi me projektin SIDA të qeverisë së Suedisë në lidhje me forcimin e kapaciteteve të gjyqësorit për drejtësinë e të miturve.Njoftime

Mbylle