Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Partnerët ndërkombetarë

Në kuadër të programeve të formimit profesional Shkolla e Magjistraturës ka një bashkëpunim të shpeshtë dhe intensiv me partneret e saj ndërkombëtare. Janë zhvilluar aktivitete të shumta trajnimi në bashkëpunim me shumë organizata dhe institucione ndërkombetare. Partneret ndërkombetare të Shkollës së Magjistraturës janë të shumtë si p.sh:
 • Komisioni i Bashkimit Evropian
 •  Këshilli i Evropës
 • OSBE
 • Misioni i Bashkimit Evropian për Drejtësinë – EURALIUS
 • Seksione të ndryshme të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si: Zyra e Marrëdhënieve me Publikun, OPDAT, USAID dhe projektet e ndryshme të këtij të fundit (MMC Millenium Challenge, Chemonics, DPK Consulting, etj).
 • Fondacionet Gjermane për Bashkëpunim Teknik dhe Ligjor si GIZ, IRZ, Fridrich Ebert, dhe Hans Seidel
 • Organizatat e Kombeve të Bashkuara si UNICEF, UNIFEM, UNHCR
 • Ambasada e Republikës së Francës.
 • Akademia e Turqisë
 • Ambasada e Hollandës
 • Ambasada Britanike
 • ICITAP, EBRD – BERZH, REC, etj.Njoftime

Mbylle