Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Trajnim i mentorëve 16-17 shtator 2019

  • Trajnim i Mentorëve 16-17 shtator 2019
  Ne kuader te bashkepunimit me Misionin Euralius dhe Qendren e Trajnimeve Gjyqesore te Hollandes po zhvillohet ne shkolle trajnimi i trajnereve per gjyqtaret dhe prokuroret qe do te jene mentoret e kandidateve per magjistrate te vitit te trete te studimeve.
  Aktiviteti do te zhvillohet ne datat 16-17 Shtator dhe gjate tij do te trajtohen tematika te ndryshme si rezultatet e monitorimti te mentoreve, roli i mentoreve gjate vitit akademik, roli i kandidateve, aftesite dhe pozicioni i mentorit, si dhe kontrolli dhe vleresimi i punes se kandidateve.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     Njoftime

  Mbylle