Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Aktivitete Trajnuese

  • Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me misionin EURALIUS, organizojnë sesionin trajnues me temë:


    "Provat dhe teknikat e hetimit"

  Aktiviti është menduar të zhvillohet në një sesion 2 (dy) ditor dhe
  konkretisht në datën 20 dhe 21 Janar 2020, prane Tirana International
  Hotel, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë të gjykatave/prokurorive të
  shkallës së parë dhe të apelit.

  Temat që do të trajtohen në këtë aktivitet janë:

  - Përgjegjësia penale e personave juridik dhe provueshmëria;
  - Dëshmia brenda hetimit dhe dëshmia brenda gjykimit;
  - Aktet e papërsëritshme;
  - Përgjimi dhe provat e mbledhura urgjentisht;
  - Provat në gjykimin në apel në kushtet e përsëritjes së shqyrtimit
  gjyqësor, etj;

     Eksperte Shkolla e Magjistraturës:   Fatjona Memçaj

     Moderator Shkolla e Magjistraturës: Henrik Ligori

     Moderator EURALIUS:                     Gianluigi Pratola  Njoftime

  Mbylle