Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Aktivitet Trajnues

  • Sesion Trajnues 14-15 tetor 2019
  Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me misionin EURALIUS dhe projektin PAMECA V, organizojnë sesionin trajnues me temë: "Ligjit nr. 10192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” (Ligji Atimafia) dhe risitë e tij". Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit PAMECA V i cili ka ne fokus Konsolidimin e Agjencive Ligjzbatuese si dhe përmirësimin e kapaciteteve të tyre. Aktiviti është menduar të zhvillohet në një sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht në datën 14 dhe 15 Tetor 2019, prane Hotel Palace, Vlorë, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë të gjykatave/prokurorive nën juridiksionin e Gjykatës së Apelit Vlorë. Temat që do të trajtohen në këtë aktivitet janë:
   
  - Risitë e ligjit Anti-Mafia, përvoja shqiptare dhe përmirësime të mundshme në efikasitetin e hetimeve;
  - Përvoja italiane në zbatimin e Ligjit Anti-Mafia dhe përmirësime të mundshme në ligjin shqiptar Anti-Mafia;
  - Modele dhe Strategji Hetimore lidhur me hetimet pasurere dhe konfiskimet e pabazuara në dënime;
  - Interpretimi dhe zbatimi i Ligjit Anti-Mafia nga këndvështrimi i Gjykatës për Krime të Rënda;
  - Masat parandaluese në frymën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, etj;
   
  Eksperte Shkolla e Magjistraturës: Olsian Çela; Klodian Kurushi
  Eksperte EURALIUS/PAMECA V: Alessandro Pazzaglia; Giovanni Conzo; Francesca Rodella
   
   
   
   
   
   
     Njoftime

  Mbylle