Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

  Foto Galeri

  • CEREMONIA E DIPLOMIMIT TE MAGJISTRATEVE TE VITIT AKADEMIK 2017-2020 dhe 2018-2020
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  • CEREMONIA E DIPLOMIMIT TE MAGJISTRATEVE TE VITIT 2016-2019

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  jgjgjg

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  jgjgjg
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  • CEREMONIA E DIPLOMIMIT TE MAGJISTRATEVE TE VITIT 2015-2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • AKTIVITETI I 20 VJETORIT TE SHKOLLES SE MAGJISTRATURES

   

   

   

   

   

   

   

  fdffg 

   

   

   

   

   

   

   

  dfff

   

   

   

   

   

   

   

  dfsdsf

  fgfgfgf

   

   

   

   

   

   

   

  ghfgh


   

   

   

   

   

   

  ghdd

   

   

   

   

   

   

   

  hkhkh

   

   

   

   

   

   

   

  gfjfj

   

   

   

   

   

   

   

  jhgffhg


   

   

   

   

   

   

  fghfdh

   

   

   

   

   

   

   

  ghghghdh

   

   

   

   

   

   

   

  ghhf

   

   

   

   

   

   

   

  gdh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  fhdh

   

   

   

   

   

   

   

  dffaf

   

   

   

   

   

   

   

  dafdfd

   

   

   

   

   

   

   

  gfg

   

   

   

   

   

   

   

  gdgdgg

   

   

   

   

   

   

   

  fgfsdg

   

   

   

   

   

   

   

  gfgf

   

   

   

   

   

   

   

  fgfs

   

   

   

   

   

   

   

  fgfsg

   

   

   

   

   

   

   

  dfdfd

   

   

   

   

   

   

   

  fgfgsdfg

   

   

   

   

   

   

   

   

  hgh

   

   

   

   

   

   

   

  gfgd

   

   

   

   

   

   

   

  dggd

   

   

   

   

   

   

   

  fgfgs

   

   

   

   

   

   

   

  gdsg

  hdj

   

   

   

   

   

   

   

  ghgfh

   

   

   

   

   

   

   

  hgjg

   

   

   

   

   

   

   

  ghhg

   

   

   

   

   

   

   

  kjgjk

   

   

   

   

   

   

   

  dhh

   

   

   

   

   

   

     Njoftime

  Mbylle