Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

EJTN (The European Judicial Training Network)

Rrjeti Evropian i Trajnimeve Gjyqësore (EJTN) promovon trajnimin dhe shkëmbimin e njohurive të gjyqësorit evropian. EJTN përfiton nga grante operative në kuadër të programit Drejtësi. EJTN ka mirëpritur akademitë gjyqësore nga Ballkani Perëndimor si vëzhgues për shumë vite. Kjo do të thotë se gjyqtarët dhe prokurorët nga Ballkani Perëndimor mund të marrin pjesë në aktivitetet e EJTN. EJTN është angazhuar në bashkëpunim më të ngushtë me rajonin duke hapur programet e saj për magjistratët.
 
Shkolla e Magjistraturës mori statusin e saj të vëzhguesit në Asamblenë e Përgjithshme të EJTN në qershor 2016. Që atëherë, kemi marrë pjesë rregullisht nëpërmjet gjyqtarëve, prokurorëve, trajnerëve të shkollës dhe kandidatëve për magjistratë në aktivitetet e organizuara nga EJTN në kuadër të programeve dhe aktiviteteve të ndryshme të saj të trajnimit.
 
Shkolla e Magjistraturës merr pjesë aktive në programet vijuese të trajnimit ose shkëmbimit:
1.     Shkëmbime afatshkurtra - për gjyqtarët dhe prokurorët që vizitojnë gjykatat e vendeve të BE-së me qëllim që të ndajnë punën e tyre me homologët e tyre dhe të njihen me sisteme të ndryshme gjyqësore të BE-së. Kjo përvojë synon të pasurojë praktikat profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve pjesëmarrës.
2.     Shkëmbimet e trajnerëve - ku trainerë dhe ekspertë të ndryshëm të shkollës shkojnë në institucione të ndryshme të trainimit të BE-së për t'u njohur dhe shkëmbyer mendime mbi metodologjitë e trajnimit, mjetet pedagogjike dhe programet e trajnimit, duke marrë kështu praktikat më të mira në trajnimin gjyqësor bashkëkohor.
3.     Programi AIAKOS – kjo është një mundësi ku kandidatët për magjistratë ose magjistratët e sapoemëruar kalojnë 1 javë në shkolla të tjera të trajnimit gjyqësor evropian me qëllim rritjen e vetëdijes së tyre për dimensionin evropian të punës së tyre të ardhshme dhe nxitjen e mirëkuptimit të ndërsjellë të kulturave dhe sistemeve të ndryshme gjyqësore evropiane.
4.     Projekte në fusha të ndryshme të së drejtës: Shkolla e Magjistraturës propozon gjyqtarë, që marrin pjesë në seminare të ndryshme
5.     Konkursi THEMIS: Një pjesëmarrës i rregullt, Ekipi Shqiptar ka fituar tashmë 2 çmime në dy pjesëmarrjet e fundit në konkursin THEMIS për vitin e kaluar dhe për këtë vit për veçantinë dhe krijimtarinë e materialeve të paraqitura në konkurs. Dy ekipe të trajnuarish gjyqësorë (6 kandidatë + 1 pedagogë) kanë marrë pjesë në garën e vitit të kaluar dhe këtë vit.
6.     Programi i Formimit Vazhdues – Kjo është një nga rrugët kryesore e bashkëpunimit ndërmjet Shkollës dhe EJTN. Gjyqtarët dhe prokurorët propozohen nga Shkolla në aktivitete të ndryshme trainimi të organizuara nga EJTN në bashkëpunim me institucionet e trajnimit gjyqësor në vendet e BE.
 
  • Aplikimet per programet e trajnimeve 2021
EJTN organizon aktivitetet e meposhtme online. Aktivitetet zhvillohen ne datat perkatese dhe nuk ka kufizim pjesemarrjeje ne to. Rrjedhimisht, ju ftojme te dergoni interesin tuaj per te marre pjese ne emailin: info@magjistratura.edu.al. Te dhenat qe duhet te dergohen jane: Emri/Mbiemri, Emaili i kontaktit, Funksioni, adresa e vendit te punes.
 
PRILL
5 April 2021
SLI/2021/02
7 April 2021
HFR/2021/04
7 April 2021
LI/2021/05
9 April 2021
CR/2021/04
9 April 2021
CP/2021/13
12 April 2021
CP/2021/14
19 April 2021
CP/2021/15
19 April 2021
CP/2021/16
19 April 2021
CP/2021/19
23 April 2021
TM/2021/05
26 April 2021
LI/2021/06
26 April 2021
AD/2021/11
Webinar Series on Jurisprudence updates: most important decisions of the European Court of Justice relevant for administrative judges
27 April 2021
SLI/2021/03
30 April 2021
TM/2021/04
30 April 2021
CI/2021/04
 
Activity reference
Title + hyperlink
Dates
Venue
Deadline of Application
Updates
 
CR/2021/08
14-15 June
2021
Online
9 April 2021
New Application Deadline: 3 May 2021
AD/2021/11
3 May 2021:
10.00- 11.30 Brussels time: EUCJ Case Law on Public Procurements;
3 May 2021:
10.00- 11.30 Brussels time: EUCJ Case Law on the Damages Directive
10 May 2021: 10.00- 11.30 Brussels time: EUCJ Case Law on Asylum Law
 
Online
 
26 April 2021
 
This event is open and interested participants can directly register in OSP here
 
Registered participants will receive the links to access the respective webinar rooms via e-mail by 30 April 2021
 
 
CR/2021/06
19-21 May 2021
Online
7 May 2021
New dates: 20-21 May 2021
New Format: Open to all members; two half days focusing on both Environmental Law and Judicial Cooperation
CR/2021/07
9-11 June 2021
Nuremberg
9 April 2021
Transformed Online
New dates: 10 June 2021
(half a day webinar focusing on main development and challenges)
New Application Deadline: 20 May 2021
CP/2021/13
6-11 June 2021
Trier, Germany
9 April 2021
Hybrid : EJTN-participants to attend online
 
           
           
CM/2021/120
26-28 April 2021
Scandicci, Italy
28 February 2021
Transformed Online
CM/2021/43
10-15 January 2021
Wustrau, Germany
27 November 2021
Transformed Online
 
New Dates: 11 March
 
New Application Deadline: 4 March 2021
CM/2021/28
26-30 April 2021
Wustrau, Germany
15 March 2021
Transformed Online
 
AD/2021/04
 
10-11 June 2021
Nicosia, Cyprus
9 April 2021
Transformed Online
 
New Application Deadline 10 May 2021
AD/2021/05
24-25 June 2021
Zagreb, Croatia
23 April 2021
Transformed Online
 
New Application Deadline: 24 May 2021
CR/2021/06
19-21 May 2021
Omsenie, Slovakia
29 March
Transformed Online
 
New Application Deadline: 7 May 2021
 
Open to ALL MS
CI/2021/04
20-21 May 2021
Barcelona, Spain
12 March 2021
 
Transformed Online
 
New Application Deadline: 30 April 2021
CI/2021/05
3-4 June 2021
Brussels, Belgium
2 April 2021
 
Transformed Online
 
New Application Deadline: 17 May 2021
CR/2021/05
27-28 May 2021
Thessaloniki,
Greece
29 March
2021
Transformed Online
 
New Application Deadline: 23 April 2021
 
CI/2021/06
15-16 July 2021
Thessaloniki, Greece
14 May 2021
 
Transformed Online
 
New Application Deadline: 30 June 2021
TM/2021/03
27-28 April 2021
Budapest, Hungary
1 March 2021
New Application Deadline: 22 March 2021Njoftime

Mbylle