Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

EJTN (The European Judicial Training Network)

Rrjeti Evropian i Trajnimeve Gjyqësore (EJTN) promovon trajnimin dhe shkëmbimin e njohurive të gjyqësorit evropian. EJTN përfiton nga grante operative në kuadër të programit Drejtësi. EJTN ka mirëpritur akademitë gjyqësore nga Ballkani Perëndimor si vëzhgues për shumë vite. Kjo do të thotë se gjyqtarët dhe prokurorët nga Ballkani Perëndimor mund të marrin pjesë në aktivitetet e EJTN. EJTN është angazhuar në bashkëpunim më të ngushtë me rajonin duke hapur programet e saj për magjistratët.
 
Shkolla e Magjistraturës mori statusin e saj të vëzhguesit në Asamblenë e Përgjithshme të EJTN në qershor 2016. Që atëherë, kemi marrë pjesë rregullisht nëpërmjet gjyqtarëve, prokurorëve, trajnerëve të shkollës dhe kandidatëve për magjistratë në aktivitetet e organizuara nga EJTN në kuadër të programeve dhe aktiviteteve të ndryshme të saj të trajnimit.
 
Shkolla e Magjistraturës merr pjesë aktive në programet vijuese të trajnimit ose shkëmbimit:
1.     Shkëmbime afatshkurtra - për gjyqtarët dhe prokurorët që vizitojnë gjykatat e vendeve të BE-së me qëllim që të ndajnë punën e tyre me homologët e tyre dhe të njihen me sisteme të ndryshme gjyqësore të BE-së. Kjo përvojë synon të pasurojë praktikat profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve pjesëmarrës.
2.     Shkëmbimet e trajnerëve - ku trainerë dhe ekspertë të ndryshëm të shkollës shkojnë në institucione të ndryshme të trainimit të BE-së për t'u njohur dhe shkëmbyer mendime mbi metodologjitë e trajnimit, mjetet pedagogjike dhe programet e trajnimit, duke marrë kështu praktikat më të mira në trajnimin gjyqësor bashkëkohor.
3.     Programi AIAKOS – kjo është një mundësi ku kandidatët për magjistratë ose magjistratët e sapoemëruar kalojnë 1 javë në shkolla të tjera të trajnimit gjyqësor evropian me qëllim rritjen e vetëdijes së tyre për dimensionin evropian të punës së tyre të ardhshme dhe nxitjen e mirëkuptimit të ndërsjellë të kulturave dhe sistemeve të ndryshme gjyqësore evropiane.
4.     Projekte në fusha të ndryshme të së drejtës: Shkolla e Magjistraturës propozon gjyqtarë, që marrin pjesë në seminare të ndryshme
5.     Konkursi THEMIS: Një pjesëmarrës i rregullt, Ekipi Shqiptar ka fituar tashmë 2 çmime në dy pjesëmarrjet e fundit në konkursin THEMIS për vitin e kaluar dhe për këtë vit për veçantinë dhe krijimtarinë e materialeve të paraqitura në konkurs. Dy ekipe të trajnuarish gjyqësorë (6 kandidatë + 1 pedagogë) kanë marrë pjesë në garën e vitit të kaluar dhe këtë vit.
6.     Programi i Formimit Vazhdues – Kjo është një nga rrugët kryesore e bashkëpunimit ndërmjet Shkollës dhe EJTN. Gjyqtarët dhe prokurorët propozohen nga Shkolla në aktivitete të ndryshme trainimi të organizuara nga EJTN në bashkëpunim me institucionet e trajnimit gjyqësor në vendet e BE.
 
 • Aplikimet per programet e trajnimeve 2021
EJTN organizon aktivitetet e meposhtme online. Aktivitetet zhvillohen ne datat perkatese dhe nuk ka kufizim pjesemarrjeje ne to. Rrjedhimisht, ju ftojme te dergoni interesin tuaj per te marre pjese ne emailin: info@magjistratura.edu.al. Te dhenat qe duhet te dergohen jane: Emri/Mbiemri, Emaili i kontaktit, Funksioni, adresa e vendit te punes.
 
Titulli: 10 lunchtime webinars of the third and fourth quarters of 2021 
 
1.     Webinar on  ‘ Telework in the EU during and beyond the Covid-19 Pandemic   , to take place on 8 July 2021
2.     Webinar on ‘The impact of Covid-19 on international cooperation in criminal matters’, to take place on 22 July 2021
3.     Webinar on ‘Social Media for Judges, to take place on 9 September 2021
4.     Webinar on ‘ Metaphorical expressions in the language of judicial cooperation’, to take place on 23 September 2021
5.     Webinar on ‘ Dealing with conflicts’, to take place on 7 October 2021
6.     Webinar on ‘An overview of the Foreign Direct Investment mechanisms across the EU’, to take place on 21 October 2021
7.     Webinar on ‘Contract law and the impact of Covid-19’, to take place on 4 November 2021
8.     Webinar on ‘ Confirmation Bias in Criminal Trials’ , to take place on 18 November 2021
9.     Webinar on ‘Art. 47 of the Charter: new challenges concerning the exercise of the right to access to justice under the pandemic time ‘, to take place on 2 December 2021
 1. Webinar on ‘Legal English in the European Union after Brexit’, to take place on 16 December 2021
 
1. Portfolio : Civil Law
    Topic : ‘Telework in the EU during and beyond the Covid-19 Pandemic’
    Date/time : 8 July 2021, 13h-14h CET ( Brussels time)
    Speaker : Cristina Cruz , Labour Judge, Trainer of Labour Law in the Judicial School in Lisbon, Portugal
    Moderator : Patricia Costa (PT)
    Content outline : Telework concept : Overview on European policies and main International and EU Instruments / Main aspects to consider while instituting a telework regime/ Teleworking post Covid-19
.   Target group : Judges and Prosecutors
    Learning objectives : Upon the successful completion of this webinar, participants will be able to:
 • Achieve an overall picture of the importance of telework and its EU legal framework, not only in the case of an unforeseen event, such as Covid-19 pandemic, but as a future prominent form of working and the key issues to consider in the institution of a telework regime to highlight the level of protection of teleworkers (such as: privacy, work organisation, information, equal treatment, fair working conditions).
    MS Teams link : Click here to join the meeting
    EJTN Contact : Daniel Graur daniel.graur@ejtn.eu
 
2. Portfolio : Criminal Justice
    Topic : ‘The impact of Covid-19 on international cooperation in criminal matters’
    Date/time : 22 July 2021, 13h-14h CET ( Brussels time)
    Speaker : Judge Marieta Nedelcheva, seconded at Specialized Court of Appeal Sofia, Bulgarian Contact Point at European Genocide Network, Contact Point at European Judicial Network and National    
                    Contact Person of the National Network for International Cooperation in Criminal Matters.
    Moderator : Angelina Lazarova (BG)
    Content outline : Overview of the impact of the pandemic on international cooperation in criminal matters, adaption to digitalisation, challenges, and opportunities as well as lessons learned
.   Target group : Judges and Prosecutors
    Learning objectives : Upon the successful completion of this webinar, participants will be able to:
 • Understand the challenges imposed by the pandemic in ensuring cross-border cooperation and exchange of evidence; cross-border investigation in a digital world; how to ensure smooth cooperation in the light of travel restrictions and online world.
    MS Teams link : Click here to join the meeting
    EJTN Contact : Alina Secrieru Alina.Secrieru@ejtn.eu
 
3. Portfolio : Human Rights and Fundamental Freedoms
    Topic : ‘Social Media for Judges
    Date/time : 9 September 2021, 13h-14h CET ( Brussels time)
    Speaker : Marin Mrčela, Vice President of the Supreme Court of the Republic of Croatia
    Moderator : Morana Briski (HR)
    Content outline : This webinar will focus on various implications of use of social media by judges from ethical and practical perspective.
.   Target group : Judges
    Learning objectives : Upon the successful completion of this webinar, participants will be able to:
 • Perceive the impact of their activity on social media as judges
 • Identify risks of the use of social media to judge's appearance of impartiality
 • Understand the need to strike a balance between the judges’ freedom of opinion and expression on social media and the requirement of neutrality.
    MS Teams link : Click here to join the meeting
    EJTN Contact : Arno Vinkovic arno.vinkovic@ejtn.eu
 
4. Portfolio : Linguistics
    Topic : ‘Metaphorical expressions in the language of judicial cooperation’
    Date/time : 23 September 2021, 13h-14h CET ( Brussels time)
    Speaker : Miguel Ángel Campos Pardillos, Lecturer in Legal English and Translation, Department of English, University of Alicante, Trainer in legal English for EJTN
    Moderator : Dariusz Szawurski-Radetz (PL)
    Content outline : In the vocabulary of judicial cooperation, there are frequent metaphors that conceptualize abstract notions with desirable images based on living beings and on tangible objects (especially  
                                  instruments, buildings, areas and structures), or portraying cooperation as a journey where progress is either the only acceptable option or a weapon in a fight against cross- border crime.  
                                  Our presentation will offer an overview of these metaphors and the effects they produce among addressees, creating a favourable image of cooperation.
.   Target group : Anyone interested in the topic
    Learning objectives : Upon the successful completion of this webinar, participants will be able to:
 • Develop awareness of metaphorical expressions in judicial cooperation, enhance proficiency in English for judicial cooperation, increase ability for successful communication and persuasion in English as an international language
    MS Teams link : Click here to join the meeting
    EJTN Contact : Ondrej Strnad ondrej.strnad@ejtn.eu
 
5. Portfolio : Judicial Training Methods
    Topic : ‘Dealing with conflicts’
    Date/time : 7 October 2021, 13h-14h CET ( Brussels time)
    Speaker : Radovan Dluhý-Smith, Lecturer at the Department of Development and Environmental Studies, Palacký University in the Czech Republic
    Moderator : Eva Krejčová (CZ)
    Content outline : Presentation (30-45min) covering Definition of Conflicts; Conflict Styles, the Non-violent Communication Model, followed by discussion
.   Target group : Presidents of Courts, Chief Prosecutors
    Learning objectives : Upon the successful completion of this webinar, participants will be able to:
 • Develop awareness about different ways of dealing with conflicts with reference to different types of personalities and how to handle conflict in a workplace
    MS Teams link : Click here to join the meeting
    EJTN Contact : Sara SIPOS Sara.SIPOS@EJTN.EU
 
6. Portfolio : Administrative Law
    Topic : ‘An overview of the Foreign Direct Investment mechanisms across the EU’
    Date/time : 21 October 2021, 13h-14h CET ( Brussels time)
    Speaker :  Massimo Merola, Attorney at law at the Brussels and Rome Bar Associations, Professor at the College of Europe in Bruges and Conférencier at the University Paris II, Panthéon-Assas.
    Moderator : Sara Lembo (IT)
    Content outline : The webinar will touch upon the regulation of Foreign Direct Investment screening in the European Union: origin, objectives, common features of most national regimes, the European
                                   coordination mechanism, scope of judicial review.
.   Target group : Judges, prosecutors and other members of the EU judiciary
    Learning objectives : Upon the successful completion of this webinar, participants will be able to:
 • Understand the essential elements of the FDI legal framework
· Understand the sharing of competences between EU and national authorities and judges
· Identify the main issues that can be of relevance for the judiciary
· Anticipate possible developments in the field
    MS Teams link : Click here to join the meeting
    EJTN Contact : Giulia Carpentieri Giulia.Carpentieri@ejtn.eu
 
7. Portfolio : Civil Law
    Topic : ‘Contract law and the impact of Covid-19’
    Date/time : 4 November 2021, 13h-14h CET ( Brussels time)
    Speaker : Roberto Natoli, Professor at the University of Palermo
    Moderator : Marisaria Maugeri (IT)
    Content outline : The webinar will touch upon the impact of health emergency on the contractual law
.   Target group : Judges, but not exclusively
    Learning objectives : Upon the successful completion of this webinar, participants will be able to:
 • Identify the risks posed by the pandemic on contractual relations
 • Find mitigating solutions on how to deal with contracts affected by the pandemic
    MS Teams link : Click here to join the meeting
    EJTN Contact : Daniel Graur daniel.graur@ejtn.eu
 
8. Portfolio : Judicial Training Methods
    Topic : ‘Confirmation Bias in Criminal Trials’
    Date/time : 18 November 2021, 13h-14h CET ( Brussels time)
    Speaker : Moa Lidén, Postdoctoral Researcher at the Department of Security and Crime Science, University College London
    Moderator : Mats Persson (SE)
    Content outline : The webinar will focus on confirmation bias in the trial phase, while briefly outlining the relevance of the bias also during the investigative phase. It will deal not only with different
                                   manifestations of the bias but also with potential strategies for bias mitigation, so-called debiasing techniques.
.   Target group : Judges and Prosecutors
    Learning objectives : Upon the successful completion of this webinar, participants will be able to:
 • Identify how confirmation bias may manifest itself in criminal cases, focusing on criminal trials and judges and prosecutors’ decision making, while also understanding the importance of this bias during criminal investigations (e.g. interviews, criminal investigations, forensic analysis).
 • Draw upon the explanations of confirmation bias found in e.g. cognitive and social psychological research, the webinar also offers potential bias mitigation strategies.
    MS Teams link : Click here to join the meeting
    EJTN Contact : Emilie Baur emilie.baur@ejtn.eu
 
9. Portfolio : Human Rights and Fundamental Freedoms
    Topic : ‘Art. 47 of the Charter: new challenges concerning the exercise of the right to access to justice under the pandemic time 
    Date/time : 2 December 2021, 13h-14h CET ( Brussels time)
    Speaker : Petros Alikakos, Judge, President of the Court of First Instance at Ioannina, Greece
    Moderator : Ioannis Dimitrakopoulos (GR)
    Content outline : Τhe webinar will handle the topical issue of the restrictions to the right of access to justice under the pandemic time. It will then touch upon the most usual initiatives to tackle the above
                                   restrictions, mainly through the use of the technology. Special attention will be given to the extent of the use of the technology in the judicial systems and the advocacy of the fundamental
                                   right of access to justice in the framework of this use.
.   Target group : Judges and Prosecutors
    Learning objectives : Upon the successful completion of this webinar, participants will be able to:
 • Have a holistic approach to the restrictions of the right of access to justice under the pandemic time.
 • Understand the significance of digitalization for a better access to Justice in critical times.
 • Identify the risks and assumptions of digitalization regarding the fundamental right of access to justice.
 • Τo envisage the future of the judicial systems with the use of IT
    MS Teams link : Click here to join the meeting
    EJTN Contact : Arno Vinkovic arno.vinkovic@ejtn.eu
 
10. Portfolio : Linguistics
    Topic : ‘Legal English in the European Union after Brexit’
    Date/time : 16 December 2021, 13h-14h CET ( Brussels time)
    Speaker : Eva Samaniego Fernández, Lecturer in legal English and legal translation, National Distance Education University (UNED). Trainer in legal English for EJTN, ERA, Eurojust/EJN and the Spanish Council
                     of the Judiciary
    Moderator : Renata Vystrčilová
    Content outline : The webinar shall include the current position of English in the European Union, the sources of legal vocabulary in the European Union, ‘correct’ vs. ‘comprehensible’ legal English and
                                  current and future changes in EU legal English after Brexit
.   Target group : Linguists, judges, prosecutors and anyone interested
    Learning objectives : Upon the successful completion of this webinar, participants will be able to:
 • Identify the role and position of English as a lingua franca in the EU;
 • Recognise the different sources of legal vocabulary in English in the EU;
 • Distinguish between ‘correct’ and ‘comprehensible’/‘acceptable’ legal English;
 • Appraise the changes that are already taking place with legal English in the European Union after Brexit.
    MS Teams link : Click here to join the meeting
    EJTN Contact : Ondrej Strnad ondrej.strnad@ejtn.eu

 

 Njoftime

Mbylle