Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

  Ju lutemi, na bëni të ditur mendimin tuaj!

  Ne jemi në kërkim të vazhdueshëm të mënyrave për ta bërë paraqitjen tonë në Internet sa më të mirë.

  Komentet, sugjerimet dhe vërejtjet tuaja janë thelbësore në këtë proces. Nëpërmjet tyre ne synojmë afrimin e mëtejshëm me ju, publik i nderuar, dhe përmirësimin e cilësisë dhe mënyrës së paraqitjes së informacionit tek ju.

  Gjithashtu, mirëpresim me shumë interesim pyetjet, kërkesat dhe ankesat tuaja, si për sa i përket gjetjes së informacionit në këtë paraqitje tonën në Internet apo aspekteve të tjera që kanë të bëjnë me të, ashtu edhe për çfarëdo gjëje tjetër që ka të bëjë me shërbimet që ju prisni prej nesh.
  Lutemi na ndihmoni me çdo koment, paqartësi apo pyetje lidhur me gjithçka që ka të bëjë me paraqitjen tonë në Internet dhe me shërbimin që ne ofrojmë.

  Ju faleminderit për kohën e shpenzuar në faqen tonë.

  Mbiemri*
  Emri*
  Telefoni
  E-mail*
  Subjekti*
  Koment*  Njoftime

  Mbylle