Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

  Kushtet e Përdorimit

  Portali i Shkollë së Magjistraturës së Shqipërisë, magjistratura.edu.al, përmban informacione përmbledhëse të veprimtarisë të Shkollës si dhe 

   
  lidhje të faqeve zyrtare të internetit të institucioneve të tjera.
   
  Gjatë përdorimit të këtij portali mund t’ju nevojitet të aktivizoni kontrollin ActiveX të browser-it tuaj për të lejuar shfaqjen e videove të ofruara në portal. Portali nuk përdor aplikime të tilla si Applet-et në Java apo Cookies, të cilat dëmtojnë të dhënat tuaja personale.
    
  Të dhënat tuaja personale dhe informacioni i dhënë në rubrikën “Përshtypje” dhe “Dërgo me e-mail”, ruhen në server në mënyrë anonime.
   

  Informacionet që ruhen në server janë konfidenciale, nuk ju ofrohen palëve të treta dhe përdoren në përputhje të plotë me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.   Njoftime

  Mbylle