Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Foto nga ceremonia e diplomimit te magjistratëve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2020

 

 

 

 

 

 

 

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2019

 

 

 

 

 

 

 

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2015

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2013

 

 

 

 

 

 

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2012

 

 

 

 

 

 

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomimi i magjistratëve në vitin 2009Njoftime

Mbylle