Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Përshkrimi

Biblioteka e Shkollës së Magjistraturës është krijuar njëkohësisht me hapjen e Shkollës në vitin 1997. Ajo ka si qëllim t’ju shërbejë kandidatëve për magjistratë, stafit akademik dhe administrativ të shkollës, në ndihmë të zhvillimit të procesit mësimor dhe aktiviteteve të tjera të zhvilluara nga Shkolla. Fondi i Bibliotekës pasurohet vazhdimisht me literaturë bashkëkohore.
Biblioteka ofron kushte shumë të mira studimi dhe një fond të gjerë veprash jo vetëm në gjuhën shqipe, por edhe në gjuhë të huaj. Përveç stafit akademik, administrativ dhe kandidatëve për magjistratë, Bibliotekën e Shkollës kanë të drejtë ta shfrytëzojnë dhe anëtarë të Këshillit Drejtues të Shkollës, gjyqtarë, prokurorë në detyrë, pedagogë të jashtëm, si dhe ekspertë. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka e Shkollës së Magjistraturës është tashmë pjesë e sistemit COBISS.net, një sistem i regjistrimit bibliografik dhe katalogimit të përbashkët online për të gjithë Evropën Juglindore. Bazën e të dhënave e gjeni në linkun e mëposhtëm:

https://plus.al.cobiss.net/opac7/bib/search?q&db=cobib&mat=allmaterials

Biblioteka e Shkollës së Magjistraturës është në fillesat e regjistrimit bibliografik në bazën tonë lokale.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Në Bibliotekë gjendet koleksioni i plotë i botimeve periodike, si: revista shkencore "Jeta Juridike", revista "Magjistrati" dhe titujt e librave të botuar nga Shkolla e Magjistraturës. 

 

 

 

 Njoftime

Mbylle