Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Lista me adresa që lidhen me Krimin Kibernetik

Faqja e Internetit e Komunitetit Octopus iu jep mundësinë të lidheni në kohë reale me shumë ekspertë dhe të ndani përvojën dhe informacionin për tematika të ndryshme: politikat për Krimin Kibernetik, Njësitë Hetimore të Krimit Kibernetik, Abuzimi me të Miturit në Internet, Bashkëpunimi Ndërkombëtar në fushën e Krimit Kibernetik dhe të tjera.=> Komunitetit Octopus i Krimit Kibernetik Njoftime

Mbylle