Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Trajnimi i Trajnerëve

Trajnim i Trajnerëve të parashikuara të zhvillohen gjatë vitit akademik 2019-2020:
 

16-17 shtator 2019

SSR EURALIUS

Ekspertë Euralius:

Idlir Peçi

Ekspertë SSR:

Inge Meyer

Marcel Snijders

Anne Tahapary

 

Moderator ShM:

Sokol Sadushi

Trajnim për magjistratë udhëheqës (ToT)

ShM

27-29 tetor 2019

USAID / ShM

Ekspertë USAID

Workshop për zhvillimin e lektorëve (pjesëmarrës grupi i punës)

Korçë

11 nëntor 2019

ShM

Ekspertë:

Sokol Berberi

Marjana Semini

Arta Mandro

Metodat e reja dhe efektive per organizmin dhe zhvillimin e trajnimit - ToT

ShM

10-12 dhjetor 2019

USAID / ShM

Ekspertë ShM:

Mariana Semini

Ekspertë USAID:

Chuck Ericksen

Lehtësuese:

Valbona Pajo (Bala)

ToT mbi zhvillimin e aftësive trajnuese.

Poli i Drejtësisë

8-10 janar 2020

USAID (Justice for All) / ShM

Ekspertë USAID:

Charles Ericksen

Oksana Sudoma

ToT Zhvillimi i stafit akademik për çështjet gjinore

Hotel Hilton Tiranë

20-21 janar 2020

USAID (JFA) / ShM

Ekspert USAID:

Chuck Ericksen

E folura në Publik/ Komunikimi Efektiv (grupi i punës)

Hotel Rogner TiranëNjoftime

Mbylle