Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Adresa për kërkime shkencore dhe profesionale

 

I. Ebrary Academic International Colletion- http://www.ebrary.com

II.Oxford English Dictionary Online (OED)- http://www.oed.com

III.Oxford Reference Online (ORO)- http://www.oxfordreference.com

IV.Oxford Scholarship Online-http://www.oxfordscholarship.com/oso/public/

V.Britanica Online-http://www.britannica.com

VI.Academic Database Assessment Tool (http://adat.crl.edu/)

V.MUSE-http://muse.jhu.edu/Njoftime

Mbylle