Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Komisioni Disiplinor

   Komisioni disiplinor kryesohet nga Drejtori i Shkollës dhe ka në përbërje:
 
  • një gjyqtar dhe një prokuror, të caktuar nga Këshilli Drejtues i Shkollës, që nuk janë anëtarë të Këshillit Pedagogjik;
  • dy pedagogë efektivë të shkollës, të caktuar nga Këshilli Pedagogjik;
  • dy prej kandidatëve për magjistratë, të zgjedhur çdo vit, me votim të fshehtë, nga Asambleja e kandidatëve për magjistratë.Njoftime

Mbylle