Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Vendime të Këshillit Drejtues ndër vite

VENDIMET E KËSHILLIT DREJTUES NDËR VITE
 
VITI 2020
  • Vendim Nr. 1, datë 28.1.2020 “Për Provimin e Pranimit për vitin akademik 2020-2021”
  • Vendim Nr. 2, datë 28.1.2020 “Për Publikimin e listës së kandidatëve magjistratë në programin e formimit fillestar”
  • Vendim Nr. 3, datë 28.1.2020 “ Për disa ndryshime në kalendarin e aktiviteteve trajnuese në programin e formimit vazhdues për vitin akademik 2019-2020”
  • Vendim Nr. 4, datë 28.1.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr.19, Datë 3.10.2019 Për miratimin e listës së pedagogëve të jashtëm dhe pedagogëve në dispozicion në programin e formimit fillestar për vitin akademik 2019-2020”
  • Vendim Nr. 5, datë 28.1.2020 “Për miratimin e raportit Ekonomiko-Financiar të Shkollës së Magjistraturës për periudhën Janar-Dhjetor 2019”
  • Vendim Nr. 6, datë 28.1.2020 “Për disa ndryshime ne Vendimin Nr.48, Datë 28.12.2015”
  • Vendim Nr. 7, datë 28.1.2020 “Për shaplljen vakant pozicion Pedagog i Brendshëm”
  • Vendim Nr. 8, datë 28.1.2020
  • Vendim Nr. 9, datë 28.1.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin Nr.1, Datë 31.1.2017 “Për miratimin e rregullores së brendshme të Shkollës së Magjistraturës”” Lexo më shumë...Njoftime

Mbylle