Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Koordinator për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit të Shkollës së Magjistraturës:
 
Erik VEIZI
 
Tel:           04 2468826
Adresa:    Rr.”Ana Komnena", Godina Poli i Drejtesise, Tirane.
Orari:        E Hënë - E Premte 08:30 - 16:30

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Njoftime

Mbylle