Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Redaksia e revistës dhe e botimeve

Redaksia e revistës:

1.  Prof. Asoc. Dr. Sokol Sadushi - Kryetar

2.  Arben Rakipi - Anëtar

3. Prof. Dr. Mariana Semini - Anëtar

4. Prof. Dr. Arta Mandro - Anëtar

5. Prof. Dr. Aurela Anastasi - Anëtar

6. Prof. Dr. Skënder Kaçupi - Anëtar

7. Prof. Dr. Argita Malltezi - Anëtar

8. Prof. Dr. Eralda Met'hasani - Anëtar

9. Dashamir Kore - AnëtarNjoftime

Mbylle