Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Botime të tjera

 

 

 

 

Titulli:  Çështjet e barazisë gjinore në standardet ligjore dhe jurisprudencën kombëtare dhe ndërkombëtare
Autori:  Shkolla e magjistraturës, UNIFEM, Agjencia Spanjolle e Bashkëpunimit Ndërkombëtar Për Zhvillim.

 

 

 

 

 

 

Titulli: Udhëzues për hetimin e Korrupsionit dhe Krimit Financiar
Autori: Shkolla e Magjistraturës, OPDAT, Prokuroria Shqiptare, USAID,PACA

 

 

 

 

 

 

 Titulli: Manual mbi Zbatimin e Kodit të familjes dhe Legjislacionit Civil në lidhje me çështjet për të miturit.

Autori: Shkolla e Magjistraturës, Save the Children,Qëndra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore te Integruara.

 

 

 
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle