Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Statistika të konkurseve në vite

Numri i konkurruesve për kandidatë për gjyqtarë e prokurorë në Shkollën e Magjistraturës nga viti 1997 deri në 2019
 
 
    Viti  akademik             Nr. i konkurruesve
 
1997-1998                          168
 
1998-1999                            93
 
1999-2000                          100
 
2000-2001                          136        
 
 2001-2002                          127        
 
2002-2003                            91          
 
2003-2004                            86             
 
2004-2005                            93        
 
2005-2006                          134      
 
2006-2007                          138     
 
2007-2008                          112
 
2008-2009                          180
 
2009-2010                          198
 
2010-2011                           236
                                                                                                      
2011-2012                          244
                                                                                                       
2012-2013                           75
 
2013-2014                          100
 
2015-2016                          120
 
2016-2017                          157
 
2017-2018                           77
 
2018-2019                           47
 
2019-2020                           247
 Njoftime

Mbylle