Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Stafi i Shkollës

DREJTOR:
 
PEDAGOGE:
 
KANCELARE:
 
KESHILLTARE AKADEMIKE:
 
SEKRETAR TITULLARI:
 
PËRGJEGJËSE E SEKTORIT FINANCË:
 
SPECIALISTE FINANCE:
 
PËRGJEGJËSE E SEKTORIT TË SHËRBIMEVE DHE BURIMEVE NJEREZORE:
 
SPECIALISTE E BURIMEVE NJERËZORE:
 
SPECIALIST  PROTOKOLL-ARSHIVE:
 
 
PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT:
 
SPECIALISTE E MIREMBAJTJES SE TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT:
 
SPECIALIST I TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT:
 
PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË PROJEKTEVE DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË:
 
SPECIALIST I PROJEKTEVE: 
 
 
SPECIALISTE PERKTHYES:
 
PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FORMIMIT VAZHDUES:
 
 
SEKRETAR SHKENCOR I FORMIMIT VAZHDUES:
 
SEKRETARE SHKENCORE E FORMIMIT VAZHDUES:
 
PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FORMIMIT FILLESTAR:

 
SEKRETARE SHKENCORE E FORMIMIT FILLESTAR:
 
SEKRETARE SHKENCORE E FORMIMIT FILLESTAR:
 
PËRGJEGJËSE E SEKTORIT TË STUDIMEVE DHE PUBLIKIMEVE:
 
BIBLIOGRAFE:
 
SEKRETARE SHKENCORE/REDAKTORE LETRARE:
 Njoftime

Mbylle