ERA Academy

Seminare dhe Aktivitete online te ofruara nga Akademia ERA pa kufizim pjesemarrjeje. Te gjitha aktivitetet do te jene ne formen e webinareve, transmetimit live ose seminareve interaktive. Te gjitha trajnimet online ofrohen ne nje mjedis trajnimi me cilesi shume te larte. Njekohesisht, nese merret pjese ne keto aktvitete, Akademia ERA ofron nje zbritje prej 10% per aktivitete te tjera qe mund te zhvillohen me vone gjate vitit ne ambientet e saj, si dhe akses pa pagese ne te gjithe katalogun e prezantimeve te saj (400 te tilla) deri ne fund te vitit 2021.