Assembly

Asambleja e Kandidatëve për Magjistratë të Shkollës së Magjistraturës:
 

1. Kryetari :

    Klarent DEMIRI
 

2. Anëtarë në Këshillin Drejtues:

1. Ledio SALI

2. Ina YZELLARI
 

3. Komisioni Disiplinor:

 Studentët:

1. Noel Veizi

2. Nertil Dushku
 

Pedagogë të Shkollës:

1.Henrik Ligori