Njoftim për publikimin e listës pjesore të kandidatëve për magjistratë datë 30 Nëntor 2023, viti akademik 2023-2024

Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës miratoi publikimin e listës pjesore të kandidatëve për magjistratë (profili Gjyqtar dhe Prokuror) të dërguar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, pas verifikimit të pasurisë dhe figures. Kandidatët do të pranohen në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik 2023 – 2024, në Shkollën e Magjistraturës, si më poshtë.

Nr.Emër MbiemërProfili  i zgjedhur
1.Ornela TropliniKandidat për gjyqtar
2.Elvis TosuniKandidat për gjyqtar
3.Enxhi BushiKandidat për gjyqtar
4.Marena PandaKandidat për gjyqtar
5.Ilmi LekaKandidat për gjyqtar
6.Denisa LaçiKandidat për gjyqtar
7.Elona Musai Kandidat për gjyqtar
8.Enxhi TamburiKandidat për gjyqtar
9.Marinala PriftiKandidat për gjyqtar
10.Miglena TabakuKandidat për gjyqtar
11.Brikel TomaKandidat për gjyqtar
12.Valmira FejzaKandidat për gjyqtar
13.Elsa GjiniKandidat për gjyqtar
14.Malbora SelgjekaKandidat për gjyqtar
15.Elsona FezollariKandidat për gjyqtar
16.Anisa LikajKandidat për gjyqtar
17.Zoica StroraKandidat për gjyqtar
18.Nertila MerkajKandidat për gjyqtar
19.Ina HasankolliKandidat për gjyqtar
20.Brunilda ÇotiKandidat për gjyqtar
21.Aurora NdreuKandidat për gjyqtar
22.Alsma ShehuKandidat për gjyqtar
23.Erjon NebiajKandidat për gjyqtar
24.Besmira KurtiKandidat për gjyqtar
25.Eriona DaupajKandidat për gjyqtar

 

 

 

Nr.Emër MbiemërProfili  i zgjedhur
1.Adela GjevoriKandidat për prokuror
2.Adela TozoKandidat për prokuror
3.Alba BraçajKandidat për prokuror
4.Aljona LaskajKandidat për prokuror
5.Andi BaniKandidat për prokuror
6.Antigona ToshiKandidat për prokuror
7.Aurora VorfiKandidat për prokuror
8.Bleona MyrtezaKandidat për prokuror
  9.Denalda MuçajKandidat për prokuror
10.Elona DaniKandidat për prokuror
11.Emanuela MeçiKandidat për prokuror
12.Ester RuçiKandidat për prokuror
13.Fradiol DineKandidat për prokuror
14.Geldjon HysolliKandidat për prokuror
15.Imelda DanakaKandidat për prokuror
16.Indrit BatuniKandidat për prokuror
17.Jurgen OsmaniKandidat për prokuror
18.Klodian MamicaKandidat për prokuror
19.Marineta ZotoKandidat për prokuror
20.Marsida JaniKandidat për prokuror
21.Odeta DedajKandidat për prokuror
22.Rilina VataKandidat për prokuror
23.Xhovana KodraKandidat për prokuror
24.Edikel BregasiKandidat për prokuror
25.Raklent ÇamiKandidat për prokuror

 

Shkolla e Magjistraturës është në pritje të vendimmarrjeve të tjera nga ana e dy Këshillave, për miratimin e kandidatëve të tjerë fitues, emrat e të cilëve do të publikohen në ditët në vijim.