Interactive Games

Lojëra Interaktive të përgatitura nga Shkolla e Magjistraturës

 1. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/shm-normal-quiz/
 2. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/loje-me-eleminim/
 3. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/kushtetuesja/
 4. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/loje-2/
 5. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/kazuse-per-kontratat-administrative/
 6. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/kazuse-per-aktin-normativ/
 7. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim-16-janar/
 8. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim-administrativ-25-janar/
 9. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim-26-janar/
 10. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim-31-janar-1-shkurt-kazus-2-kontrolli-kushtetues-incidental/
 11. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim-31-janar-1-shkurt-kazus-3-kontrolli-kushtetues-incidental/
 12. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/kuic-perpara-trajnimit/
 13. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/pyetsor-2-shkurt/
 14. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim-7-shkurt/
 15. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim-8-shkurt/
 16. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim-20-shkurt-2023/
 17. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim-23-shkurt/
 18. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim7mars/
 19. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim10mars/
 20. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim15mars/
 21. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim29mars/
 22. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim31mars-1/
 23. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim9maj/
 24. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim22maj/
 25. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/trajnim13qershor/
 26. https://vazhdues.magjistratura.edu.al/quiz/qsm_quiz/formulari-i-trajnimit-26qershor/