Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

  Aktivitete dhe Takime

  • THEMIS Competition 2021
  Në kuadër të bashkëpunimit me Rrjetin Gjyqësor Evropian të Trajnimeve, nga 1- 3 Qershor 2021, Shkolla e Magjistraturës, si çdo vit, mori pjesë në konkursin ndërkombëtar e-THEMIS 2021 në gjysëm finalen E Drejta Familjare Evropiane dhe e BE-së. 
   
  Në këtë aktivitet Shkolla u përfaqësua nga Besmira Vishe (Kandidat për Prokuror), Klarent Demiri (Kandidat për gjyqtar), dhe Rudi Laze (Kandidat për Gjyqtar), nën mentorimin e pedagoges së të Drejtës Familjare, Prof. Arta Mandro-Balili. 
   
  “Brenda katër mureve: një portretizim i sfidave të gjykatës kundrejt dhunës në familje” është tema me të cilën u prezantua Shkolla e Magjistraturës. Dhuna në familje është një fenomen me të cilin ndeshen autoritetet e sistemit të drejtësisë. Dhuna në familje është një çështje përtej ligjit e lidhur ngushtësisht me cilësinë e jetës së çdo individi dhe me nivelin e “demokracisë” në një vend.
  Team Albania realizoi një përfaqësim dinjitoz të Shkollës së Magjistraturës dhe Shqipërisë duke fituar, çmimin e tretë të aktivitetit. Ky vlerësim është një nxitje për të arritur rezultate më të mira në të ardhmen.
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 27 prill 2021
  Shkolla e Magjistraturës është duke zhvilluar online nëpërmjet teknikës Zoom Meeting, aktivitetin trajnues me teme: "Kufijtë e veprimtarisë/kompetencat e gjyqtarit të hetimit paraprak, gjyqtarit të seanës paraprake dhe të gjyqtarit të themelit në një vështrim krahasues të rolit të seicilit sipas dispozitave të reja proçeduriale penale. A mundet gjyqtari i themelit të kontrollojë dhe vlerësojë veprimtarinë e gjyqtarit të seancës paraprake? Raste të problematikave të lindura ne praktiken gjyqësore në këtë drejtim dhe nevoja për trajtim, diskutim dhe interpretim të dispozitave të KPP që disiplinojnë veprimtarinë e seicilit në proçesin penal"

  Ekspertë: Henrik Ligori; Erjon Bani
  Lehtësuese: Besmir Stroka
   
   
  • Zhvillimi i fazes se pare te provimit te pranimit per vitin akademik 2021-2022
  Sot, më datë 19 Prill 2021, në ambjentet e Pallatit të Koncerteve (ish Pallati Kongreseve), u zhvillua faza e parë e provimit të pranimit në Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës për vitin akademik 2021 – 2022. Për këtë fazë, 273 kandidatë përmbushnin kriteret ligjore për konkurim në profilet gjyqtar, prokuror, këshilltar dhe ndihmës ligjor. 258 kandidatë u paraqitën në provim dhe 121 prej tyre morën minimumin e pikëve të nevojshme, 60 %, për të kaluar në fazën e dytë të provimit të pranimit.
  Faza e dytë e provimit të pranimit, Testi Profesional, do të zhvillohet ditën e enjte, datë 22 Prill 2021, ora 08:00, pranë ambjenteve të Pallatit të Koncerteve.
  Ju urojmë suksese!
   
   
  • TRAJNIM ONLINE 15-16 prill 2021

  Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me ILO dhe me mbeshtetjen financiare te qeverise Suedeze/SIDA, po zhvillojnë online nepermjet teknikes Zoom Meeting, aktivitetin trajnues me temë: "Standartet ndërkombëtare të punës (SNP) në praktikën gjyqësore"

  Ekspertë ShM: Albana Shtylla
  Lehtësues ShM: Marko Boshku
  Ekspert ILO: Maura Miraglio; Cristina Mihes; Valentina Beghini; Javier Barbero; Rachid Filali Meknassi

   

  • TRAJNIM ONLINE 15 prill 2021

  Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me IRZ, po zhvillojnë online aktivitetin trajnues (webinar) me temë: "Performanca e gjykatës përballë publikut. Roli i saj në përmirësimin e kulturës ligjore në shoqërinë shqiptare"

  Ekspertë ShM: Edlira Petri; Erjon Muharremaj
  Ekspert IRZ: Brigitte Koppenhöfer

   

  • TRAJNIM ONLINE 13-14 prill 2021

  Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me ILO dhe me mbeshtetjen financiare te qeverise Suedeze/SIDA, po zhvillojnë online nepermjet teknikes Zoom Meeting, aktivitetin trajnues me temë: "Standartet ndërkombëtare të punës (SNP) në praktikën gjyqësore" 

  Ekspertë ShM: Albana Shtylla
  Lehtësues ShM: Marko Boshku
  Ekspert ILO: Maura Miraglio; Cristina Mihes; Valentina Beghini; Javier Barbero; Rachid Filali Meknassi

   

  • TRAJNIM ONLINE 12-13 prill 2021

  Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me PAMECA/EURALIUS, po zhvillojnë online aktivitetin trajnues (webinar) me temë: "Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurive në bazë të ligjit “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, të veprave penale kundër korrupsionit dhe veprave të tjera penale”. Risitë e ndryshimeve dhe roli i ri i gjykatës"

  Dita e I:

  Ekspertë ShM:  Fabian Zhilla; Erion Bani
  Lehtësues ShM: Sotir Kllapi
  Ekspert PAMECA/EURALIUS: Michele Del Prete

  Dita e II:

  Ekspertë ShM:  Fabian Zhilla; Sotir Kllapi
  Lehtësues ShM: Erion Bani
  Ekspert PAMECA/EURALIUS: Giovanni Conzo; Pasquale Profiti

   
   

   

   

   

   

     Njoftime

  Mbylle