Konkurrentë ndër vite

Numri i konkurruesve për kandidatë për magjistratë, (gjyqtarë e prokurorë), këshilltarë dhe ndihmës ligjorë në Shkollën e Magjistraturës nga viti 1997 deri në vitin 2023

 

Viti  akademik         Nr. i konkurruesve
1997-1998                           168
1998-1999                           93
1999-2000                           100
2000-2001                        136        
2001-2002               127        
2002-2003                91          
2003-2004                        86             
2004-2005                         93        
2005-2006                          134      
2006-2007                          138     
2007-2008                          112
2008-2009                          180
2009-2010                    198
2010-2011                          236
2011-2012                           244
2012-2013                            75
2013-2014                           100
2015-2016                          120
2016-2017                         157
2017-2018                           77
2018-2019                           47
2019-2020                           247
2020-2021                           269
2021-2022                           258
2022 – 2023316
2023 – 2024382