Mbrojtja e mjedisit- Material i përmbledhur i trajnimit të organizuar në datë 24 tetor 2023