Njoftim për publikimin e listës pjesore të kandidatëve për magjistratë datë 20 Dhjetor 2023, viti akademik 2023-2024